matthew lynn Volgens Matthew Lynn, een Brit die oa “Bust: Greece, the Euro and the Sovereign Debt Crisis” gelooft dat de dollar niet langer het gewicht van wereldreservemunt kan blijven dragen. De rest van de wereld is rijker geworden en de U.S.-economie is niet langer de dominante wereldeconomie. Dat zal ze ook niet meer worden en dat betekent dat de Dollar geleidelijk aan zal worden vervangen als belangrijkste reservemunt bij de centrale banken. Veel keuzemogelijkheden zijn er evenwel niet, zodat Lynn automatisch opnieuw bij goud terechtkomt. Goud blijft in een bull market Lynn maakt zich weinig zorgen over de recente prijsval bij het goud. Er zal op termijn een nieuw valutasysteem moeten ontworpen worden en dat zal niet langer gebaseerd zijn op de dollar. Lynn wijst er op dat de dollar zelf in het verleden de rol van het pond heeft overgenomen. Matthew Lynn gelooft in een terugkeer naar de goudstandaard op lange termijn. Die lange termijn moet echter letterlijk worden genomen, Lynn denkt aan een tijdspanne van 10 jaar of meer. De kans is groot dat we al die tijd met een chaotische wereldeconomie te maken zullen hebben. >>> Download uw GRATIS GOUDGIDS: KLIK HIER