dollar-yen-euro-sterker Het tweede kwartaal ligt alweer achter onze rug en als gevolg daarvan zullen de bedrijven hun resultaten publiceren over dit bewogen kwartaal. Daarnaast kunnen de beleggers op dit moment ook goed de balans opmaken, gezien het feit dat we inmiddels al op de helft van het kalanderjaar zitten. Heel wat bedrijven zijn de afgelopen twee weken al naar buiten gekomen met hun winstcijfers en daaruit is een belangrijke conclusie te trekken. Op dit moment hebben 35 bedrijven binnen de S&P 500 index haar bedrijfsresultaten bekend gemaakt en ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015 valt op dat er voornamelijk veel aandacht wordt besteed aan de dure dollar.

Amerikaanse bedrijven zien hun concurrentiepositie verslechteren

klachten-bedrijven-amerika John Butters van FactSet heeft 30 publieke verklaringen onderzocht en daaruit blijkt dat er met name wordt gesproken over de sterke dollar. In 21 van de 30 gevallen wordt veelvuldig gesproken over de dollar. Ook lijken de bedrijven op dit moment meer bezig te zijn met een mogelijke renteverhoging dan vorig jaar het geval was. Butters geeft daarnaast aan dat 10 van de 30 bedrijven zich zorgen maakt over de Brexit die wellicht spoedig zal gaan plaatsvinden. De mix van onzekerheid en economische angst kan er toe gaan leiden dat meer investeerders hun heil zoeken in Amerika. Door deze kapitaalvlucht neemt de vraag naar dollars toe en dat zou beslist gaan leiden tot een verder stijgende dollar. En juist die dure dollar weet te zorgen voor een verslechterende concurrentiepositie voor exporterende Amerikaanse bedrijven.