Trends

Grondstoffen

Het Grondstoffen Rapport is een maandelijkse uitgave, waarin telkens de strategische visie omtrent grondstofbeleggingen uit de doeken wordt gedaan. Hieruit vloeien telkens diverse en concrete tips van zowel ETF’s, aandelen als munten. Dit vertaalt zich in diverse Selectielijsten binnen het grondstoffensegment.