belasting

Het cijferseizoen is in volle gang en de afgelopen week hebben al enkele grote Amerikaanse bedrijven hun cijfers over het laatste kwartaal van 2016 gepubliceerd. De Amerikaanse giganten Google en Microsoft wisten in het vierde kwartaal opnieuw goede zaken te doen. Met name de advertentie-inkomsten blijven een belangrijke cashflow voor Google.

Onderzoeksbureau FactSet heeft een onderzoek gedaan naar de meest gebruikte thema’s in de winstpublicaties van de Amerikaanse bedrijven. Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat het beleid van Trump grote aandacht krijgt bij het management van de Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven.

Dit houdt de Amerikaanse bedrijven bezig…

trumps-belastingbeleid

Op de bovenstaande staafgrafiek, afkomstig van FactSet, is te zien dat er het meest werd gesproken over het belastingbeleid van Trump. Daarbij gaf het merendeel van de Amerikaanse bedrijven aan dat ze een positief effect verwachten op het moment dat de vennootschapsbelasting daadwerkelijk door Trump gereduceerd wordt.

Maar, ook waren er genoeg bedrijven die aangaven dat ze zich zorgen maken over het handelsbeleid van Trump. Op het moment dat de importbelasting drastisch verhoogd wordt, dan zou voornamelijk de computer- en smartphonesector hier last van kunnen krijgen. De bedrijven die binnen deze sectoren opereren zijn immers voor een groot gedeelte afhankelijk van buitenlandse bedrijven.