huizen

Tijdens de laatste maand van het jaar 2016 wist de Amerikaanse huizenmarkt in positieve zin te verrassen. Deze positieve prikkel blijkt echter van korte duur te zijn geweest. In de maand januari daalde het aantal huizenverkopen onverwachts met 2,8% in waarde.

Volgens de economen is deze daling te verklaren uit het feit dat het aanbod van huizen op een zeer laag niveau terecht is gekomen en dat de hypotheekrentes de afgelopen maanden zijn gestegen. De laatstgenoemde factor komt met name door de verkiezingsoverwinning van Trump. Sinds november 2016 zit de rente op de kapitaalmarkt in de lift en de huizenmarkt lijkt hier ook de hinder van te ondervinden.

Amerikaanse huizenverkopen dalen onverwachts in waarde

Huizenverkopen

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van CNBC, is te zien dat de Amerikaanse huizenmarkt in de maand januari een flinke tik kreeg te verduren. Op dit moment bewegen we zelfs rond het laagste niveau in een jaar tijd!

Volgens kenners kan de Amerikaanse huizenmarkt de komende tijd met nog meer krapte te maken gaan krijgen. Het aanbod is immers laag, de vraag is hoog door de herstellende arbeidsmarkt en de hogere hypotheekrentes zorgen er voor dat niet iedereen zich meer een huis kan/wil veroorloven.