goud Amerikaanse inflatie Historisch gezien zijn dit gunstige tijden voor goud. De rentes zijn laag en er is veel onzekerheid over de wereldeconomie en aandelenmarkten. Daarnaast begint ook een oude vriend van het edelmetaal zijn staart te roeren: inflatie. Goudstukken krijgen weldra een kans om zichzelf te bewijzen als hefboom tegen het inflatoire geweld. Vanwege de trage economische groei, een voorzichtige Federal Reserve (Fed) en een wildgroei aan negatieve rentes over de gehele wereld, zullen reële rentes de aankomende tijd waarschijnlijk laag blijven. Tegelijkertijd begint in Amerika zowel de lonen als inflatie aan te trekken, terwijl een zwakkere dollar duurdere grondstoffen in de hand werken. Dit is precies het soort omgeving dat zich vaker gunstig heeft bewezen voor goud.

Goud in een tijd van lage reële rentes

Sommige omgevingen zijn nou eenmaal vriendelijker voor goud dan andere. Omdat goud geen rente of dividend betaalt, spelen de zogenaamde ‘oppertuniteitskosten’ een belangrijke rol. Deze kosten vergelijken zich met potentieel verloren inkomsten van het best mogelijke alternatief. Dit veilige alternatief is in veel gevallen staatsobligaties. Echter maken lage rentes nu al veel staatspapieren verlieslatend. Als vervolgens ook de inflatie aantrekt – welke normaal door hogere rentes gecompenseerd zouden moeten worden – lopen de relatieve verliezen snel op. Reële rentes oefenen historisch gezien het meeste invloed uit op de goudprijs. Daarnaast blijkt ook inflatie, met name de richting van inflatie, een belangrijke rol te spelen. De sterkste prestaties deden zich voor in tijden van lage rentes en hoge inflatieverwachtingen.

Inflatie als prijsdrijver in goud

Goud biedt normaal gezien bescherming tegen hogere inflatie. Historisch hebben inflatie en goudprijzen een hoge correlatie laten zien sinds de link tussen goud en de Amerikaanse dollar werd gebroken in de vroege jaren 1970. goudprijs inflatie Op de grafiek is te zien dat vooral in de jaren 1970-1980 een stijging in inflatie werd gevolgd door een stijging van goud. Deze trend heeft zich ook voortgezet in de jaren 1990-2000, alhoewel deze relatie veel zwakker was. Desalniettemin hebben rappe prijsstijgingen steeds een positieve invloed gehad op de goudprijs. Mede dankzij het karakter van goud als veilige haven.

Tekenen van terugkerende inflatie

Alhoewel het inflatiepeil op het Europese vasteland bedroevend laag ligt, beginnen in Amerika de eerste tekenen van prijsstijgingen zich te openbaren. De lonen trekken aan en de kosten voor levensonderhoud lopen op. goudprijs loonstijgingen Phil Streible, senior marktstrategist bij RJO futures, sprak de volgende woorden:

Als de rentes in een lager tempo worden opgehoogd dan eigenlijk nodig zou zijn, kan een stijgende inflatie de prijs van goud doen opdrijven.

Gezien de zwakke globale groei en de negatieve rentes die in steeds meer landen hun intrede doen, zal de Fed waarschijnlijk heel voorzichtig zijn met het verhogen van de rente. Ook zijn consumentenprijzen in de VS stilaan aan het stijgen  Deze stijging was deels te wijten aan een 3,4 procent stijging in energieprijzen. Daarnaast zijn ook het aantal nieuwbouwvergunningen gestegen met 6,6 procent. Dit alles kan een teken zijn dat inflatie gestaag kan aantrekken de komende maanden. goudprijs VS inflatie De huidige economische omstandigheden zullen waarschijnlijk de rest van het jaar voortduren en dit kan bijzonder gunstig zijn voor goud.