schulden tijdbom

De zogenoemde ‘Congressional Budget Office’ liet onlangs weten dat de Amerikaanse schuldenbalans in de toekomst zal gaan exploderen. De instantie maakt zich grote zorgen over het huidige beleid. Zolang het uitgavenpatroon en de fiscale wetten hetzelfde blijven, kan de Amerikaanse staatsschuld stijgen naar 1,5 keer de waarde van de totale Amerikaanse economie.

Steeds meer landen in de wereld krijgen te maken met de situatie dat er onder aan de streep meer geld uitgaat dan dat er inkomt. In uw of mijn persoonlijk leven kan een dergelijke trend niet lang standhouden, want op een gegeven moment zal het onmogelijk zijn om nog krediet te krijgen voor onze nieuwe uitgaven. De wereldwijde overheden lukken het echter nog aardig om telkens weer nieuw kapitaal aan te trekken.

Amerikaanse schuldenbalans vormt een grote bedreiging

schuldenbalans-exploderen

Volgens het CBO zal de Amerikaanse staatsschuld rond het jaar 2047 het niveau bereiken van 150% van het Amerikaanse bruto binnenlands product. Daarnaast maken ze zich grote zorgen om de verkiezingsplannen van Trump. Op het moment dat er immers een belastingverlaging doorgevoerd wordt, zal de staatsschuld nog sneller het niveau van 150% bereiken.

De economen van het CBO laten weten dat een hogere schuldenbalans de kans verhoogt op een fiscale crisis. Daarnaast zullen de geldverstrekkers een steeds hogere vergoeding eisen voor het te lopen risico. Beide componenten kunnen elkaar versterken en de stijgende rentelast kan de Amerikaanse economie verder in het nauw brengen.