Armoede ouderen pensioen Andy Haldane, hoofd-econoom bij Bank of England, heeft onlangs een toespraak gegeven in Port Talbot. Tijdens deze toespraak liet hij weten dat de inkomensongelijkheid ook in het Verenigd Koninkrijk zichtbaar is. Sinds de financiële crisis in 2008 is in de meeste Westerse landen de inkomensongelijkheid toegenomen als gevolg van de zogenoemde ‘subprime hypotheken’. De meest recente crisis die achter onze rug ligt wordt gekenmerkt door de relatief veel te hoge hypotheken die zijn verstrekt aan de gewone burgers. Toen het onheil uiteindelijk losbarstte, werden de gewone burgers de dupe van het wanbeleid gevoerd door de banken en als gevolg daarvan kwamen ze te zitten met een gigantische restschuld. Ook Haldane geeft aan dat de financiële crisis heeft geleid tot een gigantische inkomensongelijkheid. Daarnaast heeft het economische herstel sinds het jaar 2010 ook niet weten te zorgen voor een afname van deze ongelijkheid.

Inkomensongelijkheid is verder toegenomen

inkomens-ongelijkheid Op de staafgrafiek hierboven kunnen we zien dat het armste en rijkste deel van de Britse bevolking lijnrecht tegenover elkaar staan. Zo is sinds het economische herstel voor het armste deel van de Britse bevolking de situatie alleen maar rampzaliger geworden, terwijl het rijkste deel haar vermogen met bijna 20% in waarde zag toenemen. Haldane benadrukt dat de Bank of England er alles aan zal doen om deze inkomensongelijkheid te beperken. Op dit moment wordt de Britse economie bedreigd door een economische recessie en als gevolg van deze recessie zou de werkgelegenheid flink kunnen gaan afnemen. En daarvan zal voornamelijk het armste deel van de bevolking last gaan krijgen. De Bank of England wil dat scenario ontlopen en volgens Haldane is daarom de kans groot dat in augustus ook door de Bank of England een stimuleringsbeleid gelanceerd zal worden.