portugal_eu De afgelopen tijd heeft voornamelijk het nieuws over de Brexit de krantenkoppen gedomineerd. Daarnaast is onlangs het Italiaanse bankenprobleem aan het licht gekomen, en als gevolg daarvan kreeg dit probleem ook de nodige aandacht. Zakenbank Barclays is echter van mening dat de situatie in Portugal minstens zoveel belangstelling verdient. Barclays laat in een verklaring weten dat de economische stabiliteit in Portugal in het geding aan het raken is. Barclays laat weten dat als gevolg van de Brexit de problemen in Portugal alleen nog maar groter kunnen gaan worden.

Economische stabiliteit in Portugal is zorgwekkend

portugal-1 Op de grafiek hierboven kunnen we de verwachting van Barclays zien met betrekking tot de publieke en private bestedingen en investeringen. De Britse zakenbank rekent er op dat de consumentenbestedingen en investeringen in de nabije toekomst zullen gaan afnemen als gevolg van de toegenomen onzekerheid over de toekomst. Deze afnemende investeringen en consumentenbestedingen zouden gaan leiden tot een afname van de groei van het Portugese BBP. Voor dit jaar rekent Barclays op een groei van het BBP met 0,7% en in het jaar 2017 zou deze groei slechts 0,3% bedragen. portugal-2 Tenslotte probeert Barclays door middel van de bovenstaande grafiek duidelijk te maken dat het schuldenprobleem in Portugal misschien nog wel groter is dan in Italië. Barclays verwacht dat de Portugese schuldenbalans tot het jaar 2020 ruim 130% van het bruto binnenlands product zal bedragen. Barclays is als gevolg van dit alles van mening dat Portugal de nieuwe ‘zieke patiënt’ van Europa kan gaan worden.