belasting

Donald Trump liet onlangs via Twitter weten dat de Amerikanen mogen uitzien naar ‘geweldig belastingnieuws’. De verwachting is dat de president van de Verenigde Staten binnen 2 weken naar buiten zal komen met meer informatie over de beoogde belastingverlaging.

Volgens Nick Raich, CEO van The Earnings Scout, overschatten de beleggers op dit moment het effect van een eventuele belastingverlaging. De verwachting is dat Trump het belastingtarief van 35 procent zal gaan terugbrengen tot ongeveer 15-20 procent. Uit onderzoek blijkt echter dat het gemiddelde belastingtarief onder de beursgenoteerde bedrijven binnen de S&P 500 index op dit moment slechts 24,11 procent bedraagt.

De belastingverlaging zal een gering effect gaan hebben

belasting-sectoren-vs

Volgens Raich is dat ook de reden dat het effect van een belastingverlaging een geringer effect op de winsten van de bedrijven zal gaan hebben dan op dit moment wordt aangenomen. Op de bovenstaande tabel, afkomstig van CNBC, is daarnaast te zien dat het hoogste belastingtarief uitkomt op 31,08 procent. Dit gemiddelde tarief is afkomstig uit de niet-duurzame consumptiegoederensector.

Aangezien het feit dat de aandelen op dit moment behoorlijk overgewaardeerd zijn, zouden de beleggers wel eens kunnen schrikken bij het zien van de bovenstaande tabel. De gedroomde belastingverlaging gaat hoogstwaarschijnlijk slechts een gering effect op de bedrijfswinsten hebben.