Crypto - Crypto Rapport

Crypto Rapport – November 2020: Genesis Rapport

Welkom bij de eerste editie van het Crypto Rapport!

We noemen dit het ‘Genesis Rapport‘ omdat het de geboorte is van een compleet nieuw product van Slim Beleggen.

In dit rapport geven we onze visie weer op de cryptomarkt en nemen we onze huidige posities Рdie uit de Selectielijst van het Technologie Rapport komen Рonder de loep. Uiteraard pakken we in de komende periode uit met nieuwe posities voor het Crypto Rapport.

We zullen ook op een vast moment in de maand ons maandrapport publiceren. Meer specifiek: vanaf 2021 zal het telkens de eerste woensdag van de maand zijn.

Naar goede gewoonte zullen we tussentijds vaker met ALERTS uitpakken als er nieuwe of noemenswaardige ontwikkelingen zijn in de cryptomarkt in het algemeen, of bij coins specifiek.

Veel leesplezier!

ENKEL VOOR ABONNEES

Abonneer nu en krijg toegang tot alle rapporten en alerts.