Negatieve rente experiment Het wordt nu steeds duidelijker. Een nieuwe fase in het economisch experiment blijkt aangebroken, waarin de Europese Centrale Bank een hoofdrol speelt. Het was immers deze ECB die als eerste centrale bank in juli 2014 de rente voor het plaatsen van deposito’s met een negatieve rente bestrafte. Maar nu, ruim een half jaar later, hebben Zwitserland en Zweden zich bij deze groep aangesloten. En het ziet er naar uit dat het ‘niet’ bij de twee landen zal blijven. Alleen dit jaar al hebben 20 centrale banken over de wereld besloten hun monetaire beleid te versoepelen, de meesten via het verlagen van hun rente. Japan en Amerika horen daar niet bij, maar zitten heel langdurig tegen de nul-procent-lijn aan. Ook Israël heeft zich daar afgelopen maandag bijgevoegd door de rente te verlagen van kwart procent naar een tiende procent onder het mom van het waarborgen van financiële stabiliteit. En juist dat is wat er in de wereldeconomie ver te zoeken is. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van landen die alleen al dit jaar hun monetaire beleid hebben versoepelt. De meesten deden dit door hun rente te verlagen. 20 landen centrale bank beleid Ook Israël blijkt met hetzelfde probleem te kampen als de rest van de wereld. Lage olieprijzen met een lagere CPI (Consumer Price Index) als resultaat. Het inflatiecijfer in Israël viel op jaarbasis met een half procent naar beneden als direct gevolg van de gehalveerde olieprijs. Tevens wil Israël de werkgelegenheid op gang krijgen. Het kampt met een toename van mensen dat ineens participeert in de beroepsbevolking. Wellicht zouden ze een voorbeeld kunnen nemen aan hun grootste bondgenoot Amerika. Daar worden mensen al uit de beroepsbevolking verwijderd wanneer ze in vier weken tijd niet actief hebben gezocht naar werk. Opvallend is de in waarde stijgende Israëlisch munt, de sjekel (ILS) welke nu $0.254 waard is. Dat is 2,6 procent meer dan een maand hiervoor. Afgewogen tegen de ook in kracht toegenomen dollar ziet deze beweging er veel te sterk uit. Ook voor Israël dus voldoende reden om de touwtjes van haar monetaire beleid gecontroleerd te laten vieren in de hoop dat deze donkere deflatoire krachten zullen overwaaien. De wereldwijde valutacrisis was al een feit waarbij de grootste centrale banken van de wereld hun balansen met enkele honderden procenten hebben verhoogt. De olieprijs lijkt deze oorlog in een hogere versnelling te voeren waarbij centrale banken naast hun valutaoorlog ook nog eens hun deflatie moeten bestrijden.

Dividendaandelen bieden bescherming tegen deflatie