Deflatie Spiraal

De wereld weet niet hoe men deze deflatie moet aanpakken

Het ziet er allemaal tegenstrijdig uit. Naar jaren van geld printen in de Verenigde Staten, in Europa en in Japan, lijkt het systeem weg te glijden in een Japan scenario, of te wel, een deflatie scenario. Waar enorme hoeveelheden bijpompen van liquiditeit logischerwijs zou leiden tot inflatie of zelfs hyperinflatie, zoals we dat bijvoorbeeld zagen in Zimbabwe, of zoals dat het geval was in de Weimarrepubliek, lijkt het tegengestelde zich te voltrekken. Hyperinflatie is het laatste wat een centrale bank zou willen veroorzaken, maar deflatie is een fenomeen dat in een met schulden overladen systeem absoluut niet wenselijk is. Er kleven dan ook heel wat gevaren aan langdurige deflatie. Consumenten bijvoorbeeld zien prijzen van diensten en goederen in prijs zakken, en gaan wachten met uitgeven in de hoop dat prijzen nog verder gaan zakken. De vraag naar goederen en diensten zakt, en zal resulteren in een economische groeivertraging of zelfs in een negatieve groei. Als prijzen verder afnemen ten gevolge van deflatie, en salarissen zullen hierin niet meteen gecompenseerd worden, zullen de marges van bedrijven op hun goederen en diensten ook afnemen. Bedrijfsresultaten zullen tegenvallen omdat de winsten ook afnemen wegens de geslonken marges. Tot op heden zijn de gevolgen van deflatie (nog) niet zichtbaar. Zo vertellen de statistieken ons dat de werkgelegenheid in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten toeneemt. Een ander feit is dat deflatie nog maar net in beeld is – schade ontstaat pas op langere termijn. Maar beleidsmakers moeten scherp blijven, want niet alle deflatiedreigingen zijn hetzelfde.

Er is goede deflatie en slechte deflatie

  In eerste instantie moet je weten dat wanneer er deflatie heerst, een fenomeen waar bij het geld aan kracht toeneemt, schulden ook in kracht toenemen. Met andere woorden: ondanks dat het getal waarin de schuld wordt uitgedrukt gelijk blijft, zal het gewicht van dat getal waarin de schuld wordt uitgedrukt, toenemen. Mocht morgen alles de helft goedkoper zijn, waarbij dus ook de salarissen worden gehalveerd, zal je niet blij zijn als je iemand nog €1.000 moet terug betalen. Daarom zullen overheden deflatie met alle middelen moeten bestrijden, immers, nog nooit in de geschiedenis hebben overheden zulke hoge schulden uitstaan als op de dag van vandaag. Maar de vraag is: welke middelen hebben overheden dan nog tot hun beschikking om deflatie uit de weg te ruimen? Niet veel. Want de meeste middelen zijn al ingezet om de crisis te bezweren. De Federal Reserve had haar rente van haar afgelopen 6 recessies die plaats hadden tussen 1971 en nu, met gemiddeld bijna 4 procent laten zakken om de economie weer op gang te krijgen. De tellers noteren nu reeds langdurig rond de 0 procent, dus zullen de rentes moeten zakken naar -4 procent of zelfs lager? Laat je inkomen stijgen terwijl de prijzen dalen: lees hier hoe je € 500 extra per maand kunt verdienen