Walmart loonsverhoging Na het Amerikaanse en Chinese leger is Wal-Mart de grootste werkgever ter wereld. De recente aankondiging om de minimumlonen op te trekken voor het personeel van Wal-Mart is dan ook een veel besproken onderwerk. Is dit de aanzet naar een vloedgolf van loonsverhogingen dat eindelijk den nodige inflatie gaat creëren waar heel de wereld op zit te wachten? Vanaf april bedraagt het minimumloon voor de werknemers van Wal-Mart $ 9 per uur, begin volgende jaar zal dit opnieuw opgetrokken worden tot $ 10 per uur. Meer dan een half miljoen mensen zullen van deze loonsverhoging kunnen genieten. Men hoopt dat hogere lonen zullen leiden tot een hogere koopkracht en dat deze koopkrachtverhoging zal leiden tot het aantrekken van de economie. Als de economie aantrekt door hogere consumptie, kan dit eindelijk zorgen voor inflatie – iets waarop centrale banken al een langere tijd op hopen. De verhoging van het minimum loon komt er vooral door nieuwe wetten in verschillende Amerikaanse Staten en de bepaalde factoren verbonden aan het bedrijf dan door een tekort aan arbeidskrachten. De impact moet dan ook niet overschat worden. Op deze grafiek is te zien dat het loon van de non-supervisory werknemers – goed voor 80 % van alle werknemers – nog lang niet de groei kent van voorheen en zelfs sinds begin 2014 terug in een dalende trend zit.

 Loonevolutie VS

Het gevaar is zelfs dat wanneer laag betaalde jobs een hoger loon krijgen, dat deze jobs steeds meer in het vizier komen voor automatisatie. Hoe lager de minimum lonen, hoe groter de marge met een robot. Maar als deze jobs duurder worden, slinkt deze marge en worden robots voor bepaalde taken interessanter dan mensen. De loonsverhogingen kunnen zo een pervers effect creëren op lange termijn. Geef jezelf ieder jaar een loonsverhoging door te beleggen in deze dividendaandelen.