Lage olieprijs consument

Nadat de olieprijs voor de zomer een rebound kende van $ 40 naar $ 60 leek het ergste achter de rug, maar niets is minder waar. De olieprijs zakte zelfs even terug naar het laagste niveau in 6 jaar, tot onder $ 40 om daarna op 3 dagen met 25 % te stijgen. De volatiliteit is dus enorm.

Hoe komt het nu dat de olieprijs zo diep kon terugvallen? Simpel: er is meer aanbod dan vraag.

De vraag naar olie stijgt nog steeds, maar de productie stijgt sneller. Nu de globale economie nog eens dreigt te vertragen, zal dit verschil alleen maar toenemen. De opmars van de schalierevolutie is de schuldige aan de sterke stijging van de olieproductie, maar de OPEC doet ook zijn duid in het zakje. Vroeger verlaagde de OPEC hun productie om de olieprijs terug op een hoger niveau te krijgen. Maar deze keer besloten de leden van de OPEC om dit niet te doen. Reden? Door de lagere prijs zouden ze de schalieproducenten wel uit de markt prijzen. Maar dit was een verkeerde inschatting. De technologische vooruitgang bij de schalieproducenten is zo sterk, dat bestaande – goede – oliebronnen olie produceren aan een veel lagere kostprijs dan verwacht. Door de fors lagere olieprijs is de kostprijs voor een nieuwe oliebron aan te boren ook fors gedaald.

Lage olieprijs zorgt (nog) niet voor shake-out

De schalie-producenten zijn bedrijven met hoge schulden. Tot op heden zorgde dit nog niet voor een bloedbad. Maar deze schalie-producenten moeten wel meer olie oppompen om hun schulden af te lossen. De OPEC-leden pompen ook meer olie op dan voorzien om toch nog iets te kunnen verdienen. En zo blijft de productie globaal stijgen terwijl het aanbod onder druk staat. En dan zijn er nog de olievoorraden in de Verenigde Staten. De olievoorraden stijgen traditioneel in de winter (men verbruikt meer olie in de zomer door het gebruik van de auto op vakanties en het gebruik van airconditioning dan voor verwarming in de winter) in de Verenigde Staten met 50 miljoen vaten maar vorige winter steeg de voorraad met 100 miljoen vaten. Momenteel is de strategische voorraad aangegroeid tot 450 miljoen vaten en experts vermoeden dat er slecht een maximale opslagcapaciteit is van 520 miljoen vaten. Als er de komende winter opnieuw een opbouw plaats vindt van 100 miljoen vaten, zit de sector met een groot probleem. Een hogere olieprijs zit er dan zeker niet in.

Olieprijs sleurt aardgas mee omlaag

De prijzen voor aardgas en in het bijzonder LNG hebben te lijden onder een zachte winter vorig jaar, de economische groeivertraging in Europa en Azië, de forse daling van de olieprijs en de opmars van Australië als aardgasproducent. Ook hier zien we dus dat de productie toeneemt terwijl de vraag op zijn minst stagneert. Deze evolutie komt tot stand op een moment dat de LNG-markt (de markt voor vloeibaar aardgas) tot volle ontplooiing komt. 10 jaar geleden voorspelde men een tijdperk van hoge energieprijzen, nu ziet het er naar uit dat de energieprijzen nog lange tijd op een laag niveau zullen blijven. U kunt er als consument alleen maar beter van worden. Het vrij gekomen budget kunt u gebruiken om te investeren op de aandelenbeurs. Leer er alles over in de BeursBijbel. Lees ook de analyse over het dividendrendement van 7 % voor Royal Dutch Shell in het Hoog Dividend rapport van september.