In 2023 gaat het duurzaam beleggen verder. Want het is belangrijk om de klimaatdoelen die we voor ons land hebben gesteld, gezamenlijk te behalen. Daar hebben we immers wereldwijde afspraken over gemaakt. De doelen behalen zal alleen lukken als echt iedereen meedoet. Om die reden zijn er veel beleggers die begonnen zijn met duurzaam beleggen. Het is goed om als belegger de trends te volgen en alvast de trends voor 2023 te kennen.

5 manieren om duurzaam te beleggen in 2023

2023 wordt een interessant jaar voor duurzame beleggers. Steeds meer beleggers en investeerders beleggen duurzaam en zullen merken dat de overheid zich steeds meer met ondernemingen zal gaan bemoeien. Ondernemers vinden dat niet altijd prettig, maar het is wel hard nodig. Want alleen als de politiek de touwtjes in handen neemt en iedere onderneming op dezelfde golflengte krijgt, kunnen de klimaatdoelen gehaald worden. Dat betekent dat niet alleen de ondernemer, maar ook de beleggers van zo’n onderneming dat zullen merken. Steeds vaker zullen bedrijven worden gemotiveerd om mee te doen. Er komt meer regelgeving voor duurzaamheid en de tekorten aan natuurlijk kapitaal zullen nog verder oplopen.

 

Houd rekening met klimaatverandering en politieke wil

 

Ten eerste is het goed om rekening te houden met de klimaatverandering. Beleggers merken dat nu al. Het gaat niet alleen om de opwarming van de aarde en overige schade die consumenten en fabrikanten aan de aarde hebben toegebracht. Beleggers zullen ook rekening moeten houden met politieke keuzes vanuit onze overheid. Het klimaatprobleem staat hoog op de agenda en komend jaar zullen er mogelijk meer politieke maatregelen volgen om het klimaatprobleem verder terug te dringen.

 

Meedoen in plaats van uitsluiten

 

In 2022 was de trend veelal dat bedrijven die niet duurzaam ondernemen worden uitgesloten. Grotere, niet duurzame spelers uitsluiten blijkt nauwelijks effect te hebben. Want als een grote onderneming geen belegger kan vinden, vindt hij wel iemand anders. Er zullen altijd beleggers en investeerders zijn die hun portemonnee belangrijker vinden dan het klimaat. Daarom is het belangrijk om ook de grote spelers die nu nog te weinig doen voor het klimaat te enthousiasmeren. Dat zal beter werken dan een harde aanpak waarbij bedrijven worden uitgesloten.

 

Niet langer ‘bijzonder’, maar ‘normaal’

 

We doen nu nog of het heel bijzonder is dat een ondernemer duurzaam bezig is en zich druk maakt om ons klimaatprobleem. Steeds meer mensen kiezen voor een duurzame belegging. Daarom wordt het niet langer meer bijzonder in 2023 om duurzaam te beleggen. Het is juist heel normaal. Daardoor zullen ook bedrijven die nu nog te weinig doen de prikkel voelen om toch te verduurzamen.

 

Meer regelgeving rondom duurzaamheid

 

Er zal in 2023 ongetwijfeld meer regelgeving komen rondom duurzaamheid. Verschillende bedrijven krijgen met regelgeving te maken. Dat gebeurt niet alleen op landelijk niveau, maar ook op Europees niveau. De EU en andere delen van de wereld zullen steeds meer oog krijgen voor duurzaamheid. Daarbij moeten ondernemers transparanter zijn over wat zij doen om het klimaatprobleem terug te dringen. Er is de laatste tijd veel aandacht voor ‘greenwashing’; het groen verkopen van producten die helemaal niet groen zijn. Juist daardoor is eerlijkheid en consistentie belangrijker dan ooit.

 

Meer oog voor natuurlijk kapitaal

 

Bovendien moeten we meer oog hebben voor natuurlijk kapitaal. Door bedreigingen voor de biodiversiteit en het tekort aan grondstoffen zal het onvermijdelijk zijn om duurzaam te gaan beleggen. Hoe groter, rijker en hongeriger de wereldbevolking, des te sneller zijn natuurlijke bronnen uitgeput. Ieder jaar gaat er zo’n 10 biljoen dollar aan waarde van het natuurlijk kapitaal verloren. Daarom moeten beleggers rekening houden met het risico van de natuur. Des te duurzamer de ondernemer bezig is, des te meer natuurlijk kapitaal terug zal groeien.