Fondsen - ETF

ETF Rapport – Juli 2022: MD Port Update!

De zomer heeft wat soelaas gebracht en heeft het bloeden op de aandelen- én de obligatiemarkten zo goed als doen stoppen. De rust lijkt wat teruggekeerd nu de rentedruk wat minder hoog ligt en op de energiemarkten de prijzen wat zijn teruggevallen (de olieprijs is op de internationale markten terug onder de 100 USD per vat gezakt). Het valt af te wachten of het ergste achter de rug is. Hoogst opvallend is alvast dat tijdens de bloedrode eerste jaarhelft zowel de aandelen- als de obligatiemarkten rake klappen hebben geïncasseerd. Er was met andere woorden nauwelijks een plaats om te schuilen. We bekijken dit gegeven van dichterbij in de inleiding.

Onze portefeuille kon zich op maandbasis lichtjes herpakken maar de zware daling van de goudmijntracker heeft evenwel op het herstel gewogen. Vreemd want we hadden toch wel verwacht dat deze ETF in moeilijke beurstijden ons een ruggensteuntje ging bezorgen. Niet dus. Het moment is gekomen om wat bij te kopen. Opvallend is dat onze cryptopositie zich tegen de verwachtingen in wist te herpakken.

ENKEL VOOR ABONNEES

Abonneer nu en krijg toegang tot alle rapporten en alerts.