Aberdeen_Asset_Management Veel sceptici beweerden de voorbije maanden dat de markt van bedrijfsobligaties uit opkomende landen zou imploderen. Toch is dat niet gebeurd. De sombere verwachtingen waren volgens Siddharth Dahiya, hoofd bedrijfsobligaties uit opkomende landen bij Aberdeen Asset Management, gebaseerd op mythes die hij één voor één doorprikt. De cynici over bedrijfsobligaties zaten ernaast. De markt heeft zich, zoals u onderaan in de grafiek kunt zien, sinds begin februari wonderwel herpakt. Ziehier de drie elementen die een flink deel van de markt fout heeft ingeschat. Mythe 1: Bedrijfsobligaties uit opkomende landen zijn riskant en gaan gebukt onder wanbetalingen Het risicoprofiel van bedrijfsobligaties uit opkomende markten wordt vaak gelijkgesteld aan dat van Amerikaanse high yield. In werkelijkheid is het risico lager. Het percentage wanbetalingen ligt er dit jaar naar verwachting rond de 1,5% tegen ongeveer 6% bij Amerikaanse high yield. Mythe 2: De schulden van bedrijven in opkomende landen zijn problematisch hoog Het totale bedrag aan bedrijfsschulden in harde valuta is in opkomende landen weliswaar gestegen, maar is nog altijd relatief bescheiden. In Azië steeg de ratio van extern gefinancierde bedrijfsschulden van 2% tot 4% van het BNP. In Latijns-Amerika steeg deze ratio van 4% tot 9% en in Afrika en het Midden-Oosten van 4% tot 7%. Dit is een zeer goed beheersbare schuldenlast, zelfs als de externe financiering geheel zou wegvallen. Mythe 3: De markt van ‘EM corporate debt’ is technisch gezien een rommeltje De afgelopen twaalf maanden werd er slechts voor $240 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven, 35% minder dan het jaar ervoor. Aan rente en afschrijvingen kwam er bijna $200 miljard terug de markt in, dus netto was er slechts $40 miljard nodig om die emissies te financieren. Veel bedrijven in opkomende bedrijven hebben nogal wat cash op hun balans en besteden dat deels aan het terugkopen van obligaties; vorig jaar werd voor bijna $40 miljard besteed aan vroegtijdige aflossing en terugkoop. Zo bezien was de netto financieringsbehoefte van bedrijfsobligaties uit deze landen nihil. Dit jaar kan dat zelfs een negatief getal worden.

Screen shot 2016-04-28 at 16.32.20

Aantrekkelijk

Bedrijfsobligaties zijn volgens Aberdeen Asset Management om drie redenen aantrekkelijk: ze hebben een ‘duration’ van onder de vijf jaar, dus een lage rentegevoeligheid; ze worden verhandeld als high yield maar hebben een veel lager risico; hun rendement ligt boven de 5,5%, een return dat moeilijk te evenaren is met andere beleggingen met een vergelijkbaar risicoprofiel. Abonneer u vandaag op het Fondsen Rapport en ontdek welke fondsen we in onze portefeuilles hebben.