oil-olie De zomer loopt stilletjes ten einde en de meeste analisten hebben hun weg naar de beursvloer weer teruggevonden. De zomerperiode kenmerkt zich door lage handelsvolumes, maar nu die zomer bijna ten einde is mogen we weer rekenen op het nodige spektakel. Ook binnen de oliemarkt kan het er de komende tijd hard aan toe gaan. Mike Zaccardi, van See It Market, heeft een onderzoek gedaan naar de kansen binnen de oliesector. De olieprijs is sinds februari dit jaar hard in waarde gestegen en heel wat mensen vragen zich af of de oliesector nog wel aantrekkelijk geprijsd is.

De olieprijs kan het lastig gaan krijgen

olie-1 Op de eerste grafiek kunnen we de gemiddelde jaarbeweging van olie over de afgelopen 20 jaar gemeten in beeld zien. Daarbij valt op dat de olieprijs vaak tijdens de eerste twee maanden van het jaar nog last heeft van de nodige opstartproblemen, maar daarna ligt vaak de weg naar hogere koersen open. Deze grafiek laat ook zien dat de oliestieren de komende maand de opwaartse trend een vervolg kunnen gaan geven. olie-2 Maar, Zaccardi laat door middel van de bovenstaande staafgrafiek zien dat een oliestijging in de maand september de afgelopen vijf jaar niet zo vanzelfsprekend was. De afgelopen vijf jaar kregen we in de maand september telkens te maken met een prijsdaling en daarbij bedroeg de gemiddelde daling 6%. Het kan dus de komende tijd spannend gaan worden. Zeker gezien het feit dat de olieprijs tijdens de laatste maanden van het jaar vaak zwak weet te presteren.