Trends - Groeimarkten

Groeimarkten Rapport – Oktober 2022: China Update!

Gedurende de voorbije week stond het vijfjaarlijks congres van de Chinese communistische partij op de agenda. President Xi Jinping, die een extra termijn van 5 jaar ingaat, hanteerde een wat andere toon dan op de vorige bijeenkomst. Hij wil dat China nog meer zijn eigen technologie ontwikkelt, zelfs dat zijn land het wereldwijde gevecht om cruciale technologie wint. China moet niet langer de fabriek van de wereld zijn, maar technologisch sterker worden dan nu het geval is. Dit is een stap verder dan de economische ontwikkeling die steeds gepredikt werd. Hoewel zijn speech als economisch vrij gematigd gezien wordt, bevatte ze ook protectionistische elementen en die lokken bij de andere economische machtsblokken gelijkaardige reacties uit.

In dit Groeimarkten Rapport bekijken we vooral Chinese posities waarbij we steevast tot de conclusie komen dat de beurskoersen nu echt wel te ver gedaald zijn. In een aantal gevallen zelfs tot onder de netto cashpositie terwijl de bedrijven ook in deze uiterst moeilijke omstandigheden winstgevend blijven.

ENKEL VOOR ABONNEES

Abonneer nu en krijg toegang tot alle rapporten en alerts.