stimulering_china Het economische rapport dat afkomstig is uit China maakt duidelijk dat het Chinese bruto binnenlands product het eerste kwartaal met 6,7% in waarde is gegroeid. Dit groeicijfer was in lijn met de verwachtingen van de analisten. Wei Yao, van Societe Generale, vraagt zich echter af of de Chinese groei wel betrouwbaar is. Yao heeft het in dit geval niet over de betrouwbaarheid van de macrocijfers, maar hij heeft het met name over de wijze waarop deze groei in China tot stand is gekomen. Yao heeft grote twijfels of deze groei wel betrouwbaar en duurzaam te noemen is.

De Chinese groei is gebaseerd op kredieten

credit-china Deze mening baseert Yao voornamelijk op basis van de bovenstaande grafiek. Op deze grafiek is zichtbaar dat de verstrekte kredieten de afgelopen maanden flink zijn toegenomen. Yao benadrukt dat er grote overeenkomsten zijn tussen de kredieten en de groei van het Chinese bruto binnenlands product. De analist van Societe Generale komt uiteindelijk tot de conclusie dat een groei die gebaseerd is op kredieten en export, niet bepaald duurzaam te noemen is. De Chinese overheid moet er volgens Yao vooral voor gaan zorgen dat er een transitie komt van een exportgerichte naar een consumeergerichte economie. En volgens Yao is die transitie op dit moment nog heel ver weg. Op dit moment probeert de Chinese centrale bank er namelijk alles aan te doen om in ieder geval de groei hoog te houden. Het probleem daarbij is dat de Bank of China niet eeuwig de economie kan blijven ondersteunen.

>> Bescherm uw vermogen voor een wereldwijde crisis <<