Aardverschuiving In een nieuwe video neemt Mike Maloney ons mee naar de enorme verandering die op til is in de goudmarkt. Een sterk argument dat de huidige goudrally nog maar het begin is van een nieuwe goudmanie is de terugkeer van het grote geld. Maar er is meer. Hedge fund managers en miljardairs die enkele jaren geleden de goudmarkt nog meden als de pest, keren allemaal terug. Ze zien het goud terug blinken als in de goede oude tijd. Een van de voornaamste reden hiervoor is de orkaan van negatieve rentevoeten op obligaties die over de planeet raast. Globale negatieve rentevoeten Enkele jaren geleden werd er nog niet gesproken over negatieve rentevoeten aangezien het een fenomeen was dat nog nooit bestaan had en waarvan de waarschijnlijkheid bijzonder klein was. Nu weten we wel anders.

De goudmarkt als financieel epicentrum

Waar nu niemand rekening mee houdt, is het feit dat goud wel eens overheidsobligaties zou kunnen vervangen als veilige activa in de portefeuille van banken, verzekeringsmaatschappijen, hedge funds, beleggers, … Daar spreekt nu niemand over, maar dat wil niet zeggen dat het niet gaat gebeuren … net als met de negatieve rentevoeten. Een steeds groter aantal hedge fund managers zien goud steeds meer als geld. En dat is de tektonische verandering die een van de grootste financiële aardverschuivingen uit de geschiedenis kan veroorzaken.

De goudmijnsector staat nog altijd 60% onder hun piek

Terwijl de meeste activa zoals traditionele aandelen of obligaties dicht of nabij hun hoogste niveau ooit staan, blijven goudmijnaandelen naar historisch maatstaven bijzonder goedkoop. Wie op zoek is naar een contraire belegging, kan goudmijnaandelen niet langer negeren.

Het beste moet namelijk nog komen!

U leest hier waarom goudmijnaandelen gemakkelijk kunnen verdubbelen!