economie

Negenentwintig jaar geleden werden de markten geconfronteerd met een flinke sell-off in de maand oktober. Ook recent zijn er diverse grafieken verschenen waarop te zien was dat het jaar 2016 wel erg veel leek op het jaar 1987. Ook zijn er een aantal belangrijke zaken waarvan we erg goed kunnen leren.

leren-1

Ondanks de flinke beurscrash in oktober 1987, bleef het Amerikaanse bruto binnenlands product op een mooi tempo groeien. Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van UBS en Bloomberg, is zelfs te zien dat het Amerikaanse bbp geen één keer in het jaar 1987 te maken kreeg met een krimp.

Een beursdaling hoeft niet te leiden tot een afzwakkende economie

En dat is ook een hele belangrijke les die we uit deze gebeurtenis kunnen trekken; ondanks de flinke beursdaling hoefde de economie er uiteindelijk niet onder te lijden. Uiteraard betekent dat niet dat geen enkele beursdaling invloed heeft op de economie, maar het laat wel zien dat een daling van de aandelenkoersen niet per se grote invloed hoeft te hebben op de groei van de economie.

leren-2

Ook op de bovenstaande grafiek, afkomstig van BEA en LSR estimates, is te zien dat het Amerikaanse bbp kort na het uitbreken van de dot.com zeepbel (2000) en de financiële crisis (2007/2008) nog redelijk goed wist te blijven presteren. Pas in een later stadium had de beursdaling invloed op de economie.

We moeten dus voorzichtig zijn als we spreken over het verband tussen de beurs en de economie.