Olie MLP's   Na een wilde periode van fluctuaties lijkt de prijs van een vat olie nu te stabiliseren. Het klinkt als een ver verleden, maar nog niet zo lang geleden werd  er nog $100 voor een vat ruwe olie betaald. Maar volgens de Noorse Petroleum en Energie Minister Tord Lien moet men er niet op rekenen dat de koers weer op dit niveau zal terugkeren. In plaats van korte termijn beslissingen denkt de Minister liever vooruit en ziet het land de noodzaak in om de nodige investeringen te doen.   De dalende olieprijzen waren van grote invloed op de grootste (westerse) Europese producent. Investeringen in de offshore industrie zijn sinds het jaar 2000 niet meer zo laag geweest. Noorwegen moest hierdoor voor het eerst in de kas grijpen van het zgn. Welvaartsfonds ter grootte van $850 miljard. De afgelopen twee jaar zijn er 40.000 banen verdwenen in de Noorse olie-industrie, maar het land weigerde om drastische maatregelen te nemen zoals belastingverlagingen zoals die in het Verenigd Koninkrijk hebben plaatsgevonden. Minister Tord Lien wil zich dan ook niet blindstaren op een terugkeer van de olieprijs naar $100 per vat.

We houden liever rekening met $60 per vat en laten het hopen op $100 aan anderen over– Tord Lien  

Barentz Zee In plaats daarvan blijft Noorwegen nieuwe olievelden en licenties aanbieden aan olieboorders, zoals het Virginia gebied in de Barentz Zee nabij de kust van Rusland. Dit vond recentelijk plaats en het was de eerste keer sinds 20 jaar dat Noorwegen nieuwe velden vrijgaf. Lien: “Zowel de Noorse overheid alsmede betrokken exploitanten zijn van de mogelijkheden in de Barentz Zee overtuigd” tord lien   Milieubewegingen Milieubewegingen bieden tegenstand, met het argument dat er veel meer moeite voor de oliewinning in dit gebied moet worden gedaan en dit ten koste zal gaan van de klimaatdoelstelling om de temperatuur met niet meer dan 2 graden Celcius te laten stijgen. Minister Lien wijst dit echter van de hand omdat hier geen wetenschappelijk bewijs voor zou zijn. Er bestaat bovendien de noodzaak om de productie op peil te houden omdat de bulk aan oliewinningen afkomstig is van olievelden die momenteel steeds minder produceren. Er moeten volgens Tien daarom enorme investeringen worden gedaan de komende jaren. Lees het volledige artikel op de website van Bloomberg