Traditiegetrouw is de vastgoedmarkt een alternatief voor aandelen en obligaties. Het heet dat iedere Belg met een baksteen in zijn maag is geboren, maar dat geldt misschien ook wel voor de Nederlandse belegger.

Maar: is de Nederlandse vastgoedmarkt aantrekkelijk? Daar kun je geen volmondig ja op zeggen, maar een ding staat buiten kijf. Beleggen in huurwoningen is zeker profijtelijk en zal dat nog jaren blijven. Dat heeft meerdere redenen.

Reden 1: Te weinig huizen
De eerste is dat er simpelweg te weinig huizen gebouwd worden. Dat komt vooral door de financiële crisis debet. Het aantal woningen dat gebouwd werd in de crisisjaren halveerde nagenoeg en zakte tot ver onder 50.000, terwijl de markt om meer dan 60.000 woningen vroeg. Na de crisis was er een tekort van circa 230.000 woningen en bij ongewijzigd beleid zal dat tekort zeker tot 2030 aanhouden. De Nederlandse overheid streeft ernaar om de komende jaren 75.000 woningen te bouwen. Net genoeg om de woningnood niet verder te laten oplopen. Echter om allerlei redenen is het al een hele prestatie als er jaarlijks 65.000 nieuwe woningen bijkomen. Als de stikstofcrisis nog lang voortduurt, dan wordt zelfs dat getal erg onzeker.

Reden 2: De vraag stijgt
Het economisch herstel van de afgelopen jaren zorgde voor een enorme inhaalvraag. Daar was de markt niet op betekend, zoals uit bovenstaande cijfers spreekt. Vooral de starters op de woningmarkt zijn slachtoffer. De prijzen voor koopwoningen zijn sterkt gestegen. Vooral in de Randstad, maar ook in de Brabantse stedenregio. Te sterk, want veel starters kunnen alleen nog een afgetopte hypotheek krijgen en de meeste koopwoningen vallen buiten het bereik van hun portemonnee of staan op plaatsten waar ze liever niet wonen.

Huurmarkt
Dan blijft er nog de huurmarkt over, maar ook daar is de situatie verre van vrolijk stemmend. Er zijn feitelijk twee huurmarkten. De eerste is de gereguleerde huurmarkt waar vooral woningbouwcorporaties actief zijn. De maximale huur is hier € 779,- per maand en dit is inkomens gebonden. Dat betekent dat heel veel tweeverdienende starters aangewezen zijn op de vrije huurmarkt. Maar ook hier overstijgt de vraag het aanbod.

De mismatch tussen vraag en aanbod heeft als effect dat huurprijzen de afgelopen jaren sterk gestegen zijn. Tweeverdienende starters zijn bereid om diep in de buidel te tasten, zeker in de Randstad. Die stijgende huurpenningen in de vrije sector zijn ook beleggers niet ontgaan. Het gevolg was een buy-to-let beweging. Particuliere en institutionele beleggers kopen woningen om ze weer te verhuren. Volgens de overheid heeft buy-to-let tot ongewenst hoge huurstijgingen geleid. Het ligt voor de hand, dat er de komende jaren maatregelen te verwachten zijn die een te sterke huurstijging moeten inperken.

Veel particuliere beleggers zitten niet te wachten op overheidsbemoeienis. Die gaan namelijk in de regel ten koste van het rendement. Toch zijn er voor de particuliere belegger voldoende mogelijkheden om de dreigende overheidsbemoeienis te ontwijken en toch een mooi rendement te behalen. Eén van die mogelijkheden is beleggen in vastgoedfondsen. Die zijn er te kust en te keur. En, gelet op de enorme vraag zijn dan juist vastgoedfondsen die zich richten op huurwoningen voor starters interessant

Annexum
Op deze jonge markt is Annexum actief. De vastgoedbeheerder is opgericht in het jaar 2000 en heeft al € 800 miljoen onder beheer. Het biedt beleggers de mogelijkheid om te kiezen uit maar liefst 25 vastgoedfondsen. Dat getal maakt duidelijk dat Annexum weet wat er speelt op de vastgoedmarkt en waar interessante beleggingskansen liggen. Precies om die reden heeft Annexum een vastgoedfonds ontwikkeld dat vooral actief is op de markt voor huurwoningen voor starters.

Woningfonds Starterswoningen 1 richt zich op de transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woningen. Het woningfonds heeft belegd in 288 verhuurde appartementen verspreid over 4 locaties in Nederland. Annexum vindt spreiding van de woningen belangrijk om zo het risico voor de belegger te verkleinen.

Rendement: 7.1%
Woningfonds Starterswoningen 1  is vooral bedoeld voor de particuliere belegger. Deelname is mogelijk vanaf € 50.000. Annexum belooft deelnemers een rendement van jaarlijks 7,1%. Een heel mooi cijfer vergeleken met het rendement op staats- en bedrijfsobligaties. Die leveren immers nog niet de helft op. Ook aandelenbeleggers zullen zich met dergelijke rendementen in de handen wrijven en daar staat meer risico tegenover. Woningfonds Starterswoning 1 wordt daarentegen omschreven als een belegging met een gering risico.

Als u meer wilt weten over het Woningfonds Starterswoningen 1 kunt u de website van Annexum raadplegen. Voor een gedetailleerde omschrijving kunt u ook de prospectus downloaden: download prospectus door op deze link te klikken.

— Dit is een partnerbijdrage van Annexum —

Reacties