vastgoed Blackstone Na het besluit van de meerderheid van de Britse bevolking om voor uittreding uit de Europese Unie te stemmen, werden we overspoeld met doemscenario’s die zich zouden gaan voltrekken. Deze scenario’s hadden voornamelijk betrekking op de Britse en Europese economie, maar als gevolg van de toegenomen verwevenheid zouden uiteindelijk alle landen te maken gaan krijgen met de nare gevolgen van de Brexit. Ook de Britse huizenmarkt zou het enorm lastig gaan krijgen, omdat de consumenten simpelweg voorzichtiger zouden gaan handelen als gevolg van de onzekerheid over de toekomst. De recent gepubliceerde cijfers laten inderdaad zien dat de vraag naar vastgoed flink is afgenomen, maar dat hoeft volgens HSBC Bank helemaal niet te leiden tot dalende huizenprijzen.

Britse huizenprijzen kunnen hoog blijven

huizenprijzen-1 Om die mening te onderbouwen heeft HSBC Bank twee grafieken uitgekozen die laten zien dat een dalende vraag niet direct hoeft te leiden tot een dalende prijs. Op de eerste grafiek kunnen we zien dat de vraag flink in waarde is gedaald, maar hetzelfde geldt ook voor het aanbod. huizenprijzen-2 Op de tweede grafiek kunnen we zien dat de bouwactiviteiten binnen de Britse vastgoedsector de afgelopen maanden flink zijn afgenomen en als gevolg van de Brexit is de verwachting dat dit alleen nog maar verder zal gaan teruglopen. HSBC Bank komt tot de conclusie dat het aanbod van huizen nog harder daalt dan de vraag er naar. Op dit moment is de vraag naar vastgoed in het Verenigd Koninkrijk nog structureel hoger dan het aanbod, en als reactie daarop zou het onlogisch zijn als de huizenprijzen zouden dalen.