trump

Het cijferseizoen is weer in alle hevigheid losgebarsten en de komende tijd zullen nog meer bedrijven hun cijfers over het eerste kwartaal van 2017 gaan publiceren. Opmerkelijk genoeg zijn steeds minder bedrijven bezig met Trump. Ondanks alle onzekerheid over zijn gevoerde politiek lijken de bedrijven dus Trump niet meer als excuus te gebruiken.

John Butters, van FactSet, onderzocht de 25 eerste gepubliceerde Amerikaanse winstcijfers en vergeleek die met het vorige kwartaal. In 8 van de 25 gevallen werd er gesproken over het beleid van Trump (32%). Het vorige kwartaal bedroeg dit aantal nog 16; oftewel 67%.

Invloed van Trump wordt minder

trump-1

Op de bovenstaande staafgrafiek, afkomstig van FactSet, is de bovengenoemde constatering in beeld gebracht. In drie maanden tijd is er dus heel wat veranderd bij de Amerikaanse bedrijven.

trump-2

Op de tweede staafgrafiek, wederom afkomstig van FactSet, is te zien dat ondanks het feit dat de invloed van Trump op de toelichtingen van de winstcijfers minder is geworden, er nog steeds veelvuldig wordt gesproken over zijn beoogde belastingverlaging. De Amerikaanse bedrijven zijn nog steeds in de ban van deze verkiezingsbelofte van Trump en het is nog maar de vraag of die belofte binnenkort werkelijkheid gaat worden.