Nassim-Taleb Volgens Nassim Nicholas Taleb, auteur van het legendarische boek ‘The Black Swan’, is de Europese Unie gedoemd om te falen. Hij bestempelt Brexit daarenboven als een non-event. In het programma Power Lunch op CNBC liet hij optekenen dat de “EU een incompetente en bemoeizuchtige bureaucratie is”. Taleb voegde eraan toe dat de manier waarop de EU is gebouwd gedoemd is te falen. “We leven in 2016 en in Brussel denken ze nog dat ze in een economie van de jaren ’50 zitten. Het is niet de eerste keer dat Taleb waarschuwt voor de EU. In 2012 noemde hij het nog “een vreselijk stom project”. Taleb onderstreept dat hij niet tegen de samenwerking van landen is. “Ze kunnen samenwerken, vrijhandelsakkoorden afsluiten en een gezamelijke militair en economisch beleid voeren. Maar dat is het dan.”

Ik ben een voorstander van een Angelsaksische economische zone bestaande uit de VS, Ierland, Schotland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Taleb over Brexit

De gevierde auteur gaf tevens aan dat de Brexit-stemming om uit de EU te stappen niet de catastrofe is geworden die velen hadden voorspeld. “In eerste instantie vielen de aandelenmarkten sterk terug maar de voorbije dagen klimmen ze gestaag uit het dal. Een bewijs dat de paniek maar even heeft geduurd.” Brexit is voor Taleb geen alleenstaand feit en hij verwacht nog dergelijke onverwachte (politieke) schokken. “Burgers hebben zich recent gerealiseerd dat de elite geen flauw benul heeft waarover ze praat. Het is goed een elite te hebben maar je wil niet dat ze je gaan zeggen wat te doen. Mensen zijn dit beu en dan krijg je rebellie. En deze golf van rebellie is zich aan het verspreiden. Denk maar aan het huidige succes van Donald Trump.”