Een Zuid-Koreaanse rechtbank veroordeelde de vicevoorzitter van Samsung Jay Y. Lee tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar voor omkoping. Hierdoor zou de herstructurering die het bedrijf plande kunnen worden vertraagd. Het aandeel van Samsung reageerde alvast niet positief op het nieuws.

De uitspraak betekent ook een belangrijke verschuiving in de visie van Zuid-Korea op de wanpraktijken van de eigenaars van machtige conglomeraten. In het verleden zagen de autoriteiten veel door de vingers omdat de zakenmannen mee gezorgd hadden voor de economische opleving na de Koreaanse oorlog.

Lee, de machtigste zakenman van het land, had reeds een jaar in de gevangenis doorgebracht voor het omkopen van een medewerker van voormalig president Park Geun-hye. Het Hof van beroep schortte deze straf in 2018 op maar het Hooggerechtshof heeft deze straf toch weer geldig verklaard.

Aandelen dalen

Lee zal vooralsnog aan de zijlijn moeten toekijken bij de belangrijke besluitvorming van Samsung. Hij zal ook niet in staat zijn om het proces van de erfenis van zijn vader af te handelen, wat cruciaal is om de controle over Samsung te behouden.

Analisten zijn het erover eens dat de dagelijkse bedrijfsvoering van het bedrijf niet zal worden beïnvloed. Grootschalige beslissingen zoals fusies en overnames en grote personeelsveranderingen zouden echter wel vertraagd kunnen worden.

De aandelen van gelieerde ondernemingen van Samsung zijn na de uitspraak fors gedaald. Het aandeel van Samsung Electronics daalde met 3,4% terwijl Samsung C&T 6,8% moest prijsgeven.

Chung Sun-sup van onderzoeksbureau Chaebul.com stelt:

Lee zijn afwezigheid zal het huidige management niet te erg verstoren. Het imago en de strategieën op lange termijn zouden wel een klap kunnen krijgen.

Bron: Reuters

Foto: iStock

Reacties