ROTTERDAM-MAAN-OPKOMST

Het tweede kwartaal ligt inmiddels achter ons en de ogen zijn gericht op de bedrijfsresultaten die de komende weken zullen verschijnen. Het afgelopen kwartaal werd er nog heel anders in Amerika tegen deze bedrijfsresultaten aangekeken. De druk was het afgelopen kwartaal niet zo hoog omdat Amerika was geteisterd door de zware winter in de eerste weken van dit jaar. Op het huidige moment ziet het plaatje er echter geheel anders uit. De druk op de bedrijven is enorm groot.

>> Ontdek de kansen in de markt – Download de gratis Trading Gids <<

Dit heeft voor een groot deel te maken met de huidige waarderingen. De meeste aandelen bewegen nog steeds aan de bovenkant van de bandbreedte en daarom zouden deze aandelen ook moeten voldoen aan de verwachtingen. De beurzen zijn inmiddels al ver vooruit gelopen op de werkelijke bedrijfsresultaten. Dit kunnen we bijvoorbeeld ook zien bij de Price Earnings Ratio. Deze Ratio noteert op een zeer hoog niveau, wat aangeeft dat de aandelen duur geprijsd zijn.

Bedrijfsresultaten moeten voldoen aan de verwachtingen

Dit kwartaal zouden de bedrijven dus moeten voldoen aan de verwachtingen. Mocht dit niet het geval zijn dan zouden we wel eens te maken kunnen krijgen met een flinke daling op de beurzen. De meeste waarnemers zijn het er wel over eens dat de huidige aandelen hoog gewaardeerd zijn. De Amerikaanse economie heeft de afgelopen tijd laten zien dat het weer aan de goede hand is. De bedrijven zouden daarom precies hetzelfde moeten laten zien. Het is daarom ook verstandig om de bedrijven die binnenkort de resultaten publiceren goed in de gaten te houden. Er zouden wel eens flinke bewegingen kunnen komen.