Cofinimmo In een omgeving van lage rentevoeten hebben de beleggers meer aandacht gekregen voor de sector van het beursgenoteerde vastgoed. Die sector lijkt minder interessant voor traders, maar af en toe doen zich in deze sector toch interessante koopgelegenheden voor. Het komt er op aan daar gebruik van te maken. Leleux keek in dat verband naar Cofinimmo, dat weliswaar maar een neutraal advies kreeg maar in de toekomst voor hogere koersen in aanmerking kan komen. Met een geschatte activa van meer dan 3 miljard euro bevindt de hoofdmoot van de vastgoedportefeuille van Cofinimmo zich vooral in België (79%) maar ook in Frankrijk (16%) en in mindere mate Nederland (5%). Historisch was de groep gericht op kantoorgebouwen (42% van de activa in H1 2014) maar vanaf 2005 diversifieerde de Belgische vastgoedgroep naar twee andere segmenten: zorgvastgoed met vooral rusthuizen (40% van de huidige activa) en vastgoed voor distributienetwerken (17%).

Cofinimmo heeft vijf heel grote klanten

Eind juli van dit jaar waren de vijf grootste klanten van Cofinimmo (Korian/Medica, ABInBev, Armonea, de Belgische overheidssector en de Axagroep) goed voor 52% van de contractuele huurinkomsten met een gemiddelde looptijd van de huurcontracten van 14,3 jaar. Na de verkoop in mei jl. van een groot kantoorgebouw (North Galaxy) verminderde het gewicht van de kantoren in de portefeuille van 46% eind 2013 tot 42% op dit moment, zo berekende Leleux. Net als bij elk ander bedrijf is de activiteit van vastgoedvennootschappen verbonden met de evolutie van de economische conjunctuur. In een scenario van een vertraging (herstel) van de economische groei neemt de vraag naar de huur van kantoorruimte af (toe) wat voor neerwaartse druk (stijging) op het niveau van de huurprijzen zorgt. Voor de komende jaren zal de echte katalysator voor de koersevolutie van het Cofinimmo aandeel volgens Leleux dan ook komen van het feit of de groep erin slaagt om de strategie van “heroriëntering van de portefeuille” tot een goed einde te brengen: namelijk de vermindering van het kantorensegment (doelstelling : 40% van de portefeuille) t.v.v. het segment van het zorgvastgoed en “opportunistische” investeringen in distributienetwerken. Maar op dit ogenblik is op een totaal investeringsprogramma van 175 miljoen euro (horizon Q2/2014 – 2016) slechts 67 miljoen euro (ofwel 38%) toegewezen aan het segment van het zorgvastgoed terwijl er bijna 100 miljoen euro (ofwel 56%) naar het segment van de kantoren vloeit. Onder deze omstandigheden zal de strategie van “heroriëntering van de portefeuille” wat meer tijd vragen om uitgevoerd te worden en dit zou (als alle andere factoren gelijk blijven) op de koers van het aandeel kunnen wegen. Liggen er tradingkansen weggelegd voor Cofinimmo? Klik hier om dat te vernemen