Dividenden De rente is laag en dus zijn steeds meer spaarders op zoek getrokken naar alternatieven. Zo heel veel van die alternatieven zijn er niet voorhanden en vroeg of laat komen de meeste mensen die een hoog rendement willen bereiken toch vroeg of laat bij de beurs uit, meer bepaald bij die aandelen die een relatief hoog dividend uitbetalen. Tegenwoordig mag 3% of meer als een hoog dividendrendement beschouwd worden, historisch gezien is het dat ook. Maar het komt er tevens op aan om de risico’s tot een minimum te beperken, want tegenover een hogere vergoeding staat automatisch steeds een hoger risico. Dividend zoeken is niet altijd vrij van risico’s en dat willen we aantonen aan de hand van deze 4 aandelen.

4 aandelen met een interessant dividendrendement

Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY) is een mortgage REIT die een zeer ruime coupon van ongeveer 11% uitkeert. Hierbij de opmerking dat mortgage-backed securities, effecten gedekt door woonkredieten, buitengewoon gevoelig zijn aan bewegingen in de rente. Algemeen wordt namelijk verwacht dat de Amerikaanse centrale bank volgend jaar de rente zal optrekken. Het dividend van Transocean Ltd. (NYSE: RIG) is zo hoog dat moeilijk voor te stellen valt dat het niet zal verlaagd worden. Maar de vraag moet eigenlijk gesteld worden of het bedrijf in staat is een dividend van 3 dollar per aandeel uit te betalen en het antwoord op deze vraag zou wel eens ‘ja’ kunnen zijn. Momenteel bedraagt het dividendrendement bijna 10%. Transocean Windstream Holdings Inc. (NYSE: WIN) is actief in de sector communications, maar levert ook diensten in de cloud. Het dividend van ruim 9% lijkt extreem hoog, maar die hoge uitkering is naar eigen zeggen gerechtvaardigd omdat het bedrijf de vastgoedactiva in een REIT wil onderbrengen. Natuurlijk is het belangrijk dat het bedrijf de resultaten op peil moet houden. Noble Corp. (NYSE: NE) is een geval apart, dit bedrijf heeft zijn dividend verdrievoudigd in minder dan 2 jaar tijd. Bovendien kan hoge dividendrendement ook mee verklaard worden door het feit dat de koers van het aandeel onder druk heeft gestaan. Bijkomend risico is de volatiliteit van de resultaten, maar daar zou in de toekomst verandering in kunnen komen. Klik hier om meer te vernemen over interessante tradingaandelen