sad-oorlog

Kan het Midden-Oosten nog ooit tot rust gebracht worden? Het is natuurlijk wat moeilijk om een antwoord op deze vraag te formuleren want uiteindelijk kan niemand met enige mate van betrouwbaarheid in de toekomst kijken. Feit is evenwel dat de situatie allesbehalve de goede richting uitgaat. Een voorbeeld daarvan is Libië dat nog altijd door een burgeroorlog wordt geplaagd waar eigenlijk niemand nog over spreekt. Blijkbaar is het de gewoonste zaak van de wereld dat de verschillende fracties in dat land elkaar op grote schaal blijven bestrijden. Het enige wat voor de markten telt is dat de olie nog altijd rijkelijk vloeit, al de rest is bijzaak. Libië is zeker geen alleenstaand geval. ISIS, de radicale islamitische organisatie die al-Queda te soft vindt, heeft inmiddels al 35 procent van het Iraaks grondgebied in handen en controleert een groot deel van de belangrijke oliebronnen van het land. ISIS lijkt niet van plan om de wapens snel neer te leggen, wel integendeel.

De wereld heeft te maken met oorlog

Vergeet de geopolitieke risico’s niet, zo luidt de waarschuwing die we de wereld willen insturen: 11.7 procent van de wereld is in oorlog. Dat betekent dat meer dan 1/10de van de totale wereld zoals we die kennen met oorlog in 1 of andere vorm te maken hebben. Wie zei daar ook al weer dat de wereld een vreedzame plaats is geworden? JPMorgan’s Michael Cembalest merkt op dat het bij de 11.7 procent niet zal blijven, andere delen van de wereld leven aan de rand van een oorlogssituatie. Ook daar kan eerder vroeg dan laat de vlam in de pijp slaan. De evolutie is hoe dan ook negatief want pakweg 5 jaar geleden was de wereld meer vredelievend. Volgens Cembalest mogen de gevolgen van de geopolitieke situatie op de markten niet onderschat worden. Wanneer de situatie alsmaar verder uit de hand loopt zal dit onvermijdelijk door sijpelen naar de beurzen, obligatie-, grondstoffen- en valutamarkten. Het kunnen dus nog spannende tijden worden. Bescherm uw vermogen voor dit gevaar – Download de GOUDGIDS