Nieuwe stierenmarkt in aandelen

Beleggers zijn dikwijls van het soort dat maar heel traag zijn visie aanpast. De beurscrash van 2000 en 2008 heeft beleggers angstig gemaakt zodat ze enkel bevestiging zoeken naar een volgende beurscrash. Dit maakt volgens Jawad Mian de perfecte voedingsbodem voor een nieuwe stierenmarkt in aandelen. Jawad Mian is er dan ook van overtuigd dat de huidige correctie op de aandelenmarkt gedreven werd door een waarderingsaanpassing. Hij gelooft niet dat dit het begin is van een nieuwe berenmarkt. Alle discussies over een mogelijke renteverhoging van de Federal Reserve zijn nutteloos. De Fed moét de rente verhogen. Dit zal positief zijn voor de markten. De wereld heeft geen extra stimulus nodig,… maar leiderschap. S&P500 stierenmarkt in aandelenDe technische schade is groot geweest, maar we zitten nog steeds in een opwaartse trend. Volgens Jawad Mian is de test van het dieptepunt tijdens de correctie van september dan ook geslaagd. En Mian ziet nog vele andere signalen dat dit slechts een tussentijdse correctie was.

 • Positieve divergentie: nieuwe dieptepunten in bepaalde sectoren werd niet bevestigd bij andere sectoren
 • Een lager volume tijdens de test van september, dit duidt op een lagere verkoopdruk
 • De NYSE short posities zijn de 2e hoogste ooit, dit capteert een verdere daling
 • De huishoudschuld-inkomen ratio staat terug op het niveau van 2002
 • Het vertrouwen van de bedrijven is weer gezond
 • Krediet groeit aan een gezond tempo
 • Autoverkopen staan op het hoogste niveau in 10 jaar
 • Werkloosheidsaanvragen staan op het laagste niveau in 42 jaar
 • Globale economie: Industriële productie daalt, maar de dienstensector floreert. De dienstensector maakt 75% van het bbp uit in de Verenigde Staten, Europa en Japan
 • Europa zit in de vroege fase van herstel
 • Een zwakke euro, lage olieprijs, meer bankleningen en minder besparingen geven Europa een duw in de rug
 • Lonen groeien in Duitsland aan het snelste tempo in 20 jaar, dit is positief voor de herbalansering van de Europese economie
 • De Spaanse arbeidsmarkt heeft zijn beste jaar sinds 2007
 • Kerninflatie in Japan bereikte in augustus 0,80% en zit in stijgende lijn
 • De breedste manier om inflatie te berekenen in Japan was de laatste 5 kwartalen positief. Dit is de eerste keer in 20 jaar
 • China groeit sterker dan de meeste berichten doen vermoeden. De groei in de dienstensector overstijgt de daling in de productiesector
 • Zelfs aan een lagere groei draagt China evenveel bij aan de groei van de wereldeconomie doordat het land nu veel groter geworden is
 • Een globale recessie viel nog nooit samen met een forse daling van de olieprijs
 • Iedere keer de olieprijs halveerde, trok de groei van de wereldeconomie aan

Historisch gezien dalen aandelen zo’n 10% bij de start van de eerste renteverhoging door de Federal Reserve. Dit was zo het geval tijdens de laatste 3 rentecyclussen (1994, 1999 en 2004). Volgens Jawad Mian loopt de huidige correctie van 13% al vooruit op de renteverhoging. Wanneer de Federal Reserve het monetaire beleid verstrakt, zullen ze het voorbeeld geven aan andere centrale banken die dan moeten volgen. De Federal Reserve liep na de financiële crisis ook enkele jaren voor op de andere centrale banken. Dat is nog steeds het geval.

Stierenmarkt in aandelen door winst, niet door Fed

Aan het einde van de berenmarkt in 2009 stond de winst van de bedrijven uit de S&P500 op $40. Dit is nu gestegen naar $108, een winst van 170%. De S&P500 won in die periode 200%. Deze stierenmarkt is gedreven door de stijging van de winst en niet door QE van de Federal Reserve, aldus Jawad Mian. Alle aandelenmarkten staan momenteel onder druk, maar dit is slecht voor de korte termijn. De huidige periode is een uitzonderlijke kans om uw blootstelling aan aandelen op te drijven, vooral ten opzichte van overheidsobligaties.

<<< Deze kleine sector belooft een industriële revolutie >>>