Het Financieel Stabiliteitscomité waarschuwt de Nederlandse financiële instellingen voor drie risico’s die een negatieve invloed kunnen hebben op de stabiliteit van de sector. Cyberaanvallen, de impact van de Britse uittreding uit de Europese Unie en de volatiliteit op de aandelenmarkten. Het comité roept de Nederlandse banken op om maatregelen te nemen.

Een belangrijk onderwerp tijdens de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité. Welke gevaren schuilen er momenteel op de financiële markten voor de bankensector in Nederland? De vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën braken hier hun hoofd over tijdens de laatste vergadering.

1. Cyberaanvallen

Het is logisch dat banken meegaan met hun tijd en volop inzetten op de digitalisering van hun diensten. Dat gaat echter gepaard met onvermijdelijke risico’s op dat vlak. Zo zijn een aantal Nederlandse banken de laatste tijd slachtoffer zijn geworden van meerdere DDoS-aanvallen, gecoördineerde cyberaanvallen vanaf meerdere computer met als doel om een websites plat te leggen, gegevens te verzamelen en ‘digitale’ schade aan te richten.

De aanvallen worden geavanceerder en schadelijker met de tijd. Daarom waarschuwt het FSC voor dit toenemend risico en adviseert de sector om het ‘Threat Intelligence Based Ethical Red-Teaming’ (TIBER)-programma verder uit te breiden en zo snel mogelijk in te schakelen.

2. Brexit

Het uittreden van het Verenigde Koninkrijk uit de Europese Unie is een risicovolle gebeurtenis voor de Europese, en dus de Nederlandse financiële sector. Het is voorlopig nog altijd onduidelijk of we een zachte of harde Brexit zullen gaan moeten verteren. Het FSC adviseert Nederlandse banken daarom om rekening te houden met beide scenario’s en tijdig maatregelen te nemen.

3. Volatiliteit

De recente koersschommelingen op de financiële markten hoeven op zich geen probleem te zijn. Toch waarschuwt de FSC voor de verhoogde volatiliteit op de beurzen. Het grootste risico op dit vlak vormt zich als we een beursperiode betreden waarin de volatiliteit ongecontroleerd blijft toenemen.

Op termijn weegt dit op het marktsentiment waardoor beleggers en investeerders hun posities van de hand zullen doen. Het gevolg is een paniek- en/of verkoopgolf die een nieuwe beurscorrectie inluidt. In het slechtste geval zakken de beurzen zodanig hard, dat we in een berenmarkt terecht komen.

Bronnen: AFM

Foto: 3weg – CC BY 4.0