3d_touch_3d_printer

Onlangs zijn er al meerder artikelen geschreven over de huidige situatie in de 3D productie. Deze productie staat namelijk al een tijd onder druk door de hevige vraag er naar. Dit zorgt ervoor dat de huidige bedrijven schuil gaan onder een immens grote druk. Maar de grootste vraag is: welke positie gaat het 3D printing innemen in ons leven?

3D printing heeft nog genoeg trucjes achter de hand

Sommige mensen begrijpen niet wat voor grote kansen de 3D markt biedt. Zij begrijpen niet dat het 3D printing een steeds belangrijkere positie inneemt in ons leven. En dit zorgt ervoor dat de vraag naar 3D printers op dit moment nog acceptabel is. Hiermee bedoelen wij te zeggen dat zodra iedereen een 3D printer wil, de vraag explodeert. En dat de vraag zal exploderen is voor sommige kenners een gegeven. Zij verwachten namelijk dat er in de toekomst gemiddeld elk huishouden beschikt over een 3D printer. En deze 3D printer kan ons voorzien in allemaal verschillende producten. We kunnen er zelf producten mee maken, maar ook voedsel produceren lijkt niet onmogelijk. Hierdoor lijkt het alsof we naar een tijdperk toegaan waarin we bijna alles kunnen regelen vanuit ons eigen huis. En deze gedachten maakt sommige burgers bang. Zij stellen zich angstig op tegenover de 3D wereld. En ergens kunnen wij deze angst ook wel begrijpen. De ontwikkelingen in het 3D printing groeien met de dag. En de vele mogelijkheden die er nog zijn kunnen tot meer angst leiden. De 3D printer kan namelijk ook in de toekomst veel werk uit handen nemen. Dit is erg goed voor de productiviteit, maar aan de andere kant zal de werkloosheid dan toenemen. En juist die gedachten maakt de burgers angstig. De 3D printer wordt steeds meer gezien als vijand dan als vriend. Wij hebben een aantal exclusieve¬†technologie aandelen geselecteerd, die u veel rendement kunnen gaan opleveren. Lees er alles over in ons TECHNOLOGIERAPPORT