stock

Veel fundamentele beleggers hechten veel waarde aan de P/E Ratio. Deze Ratio laat namelijk zien hoeveel keer de prijs van een aandeel hoger staat dan de werkelijke winstcijfers. Op basis daarvan komen zij vaak tot de conclusie of een aandeel overgewaardeerd is, of niet. Veel mensen onder ons weten vast ook wel dat deze P/E Ratio niet altijd een goede afspiegeling is van de waarde van een aandeel. Een aandeel dat immers structureel de winst elk jaar ziet stijgen, zal een stuk hogere P/E Ratio hebben dan andere aandelen. Beleggers zijn immers bereid om een hogere prijs te betalen voor dit aandeel, omdat ze opnieuw een stijging van de winst verwachten. Brian Belski, van BMO, is daarom ook van mening dat een hoge P/E Ratio niet direct betekent dat aandelen overgewaardeerd zijn. Wel is hij van mening dat het gemiddelde van alle aandelen samen een goed beeld geeft van de waarde van de aandelen. En op dat moment kan ook de conclusie getrokken worden of de aandelenmarkt in zijn geheel overgewaardeerd is, of juist niet.

Toont deze grafiek aan dat de aandelen overgewaardeerd zijn?

cotd-pe-levels-bull-markets

Op de bovenstaande grafiek kunnen we de P/E Ratio’s zien van de afgelopen ‘toppen’. Gemiddeld gezien bedraagt de P/E Ratio aan het einde van een Bull Market 18.4. Op dit moment hebben we te maken met een notering van 17 en wat dat betreft lijken we dus nog enige ruimte omhoog te hebben. Belski benadrukt echter dat deze grafiek niet voorspelt dat we de komende tijd te maken gaan krijgen met een ‘top’. Hij wijst ons namelijk op de P/E Ratio van 1980 en 2000. In het jaar 1980 kwam de Bull Market ter einde terwijl de P/E Ratio slechts 9.1 bedroeg. En aan de andere kant bedroeg de P/E Ratio in het jaar 2000 bijna 29. We moeten dus voorzichtig zijn met deze grafiek.

>> Ontdek de aandelen die nog flink in waarde kunnen gaan stijgen <<