Het zal niemand zijn ontgaan dat de prijzen in de lift zitten. Niet alleen de inflatiecijfers maken dit pijnlijk duidelijk, ook in het dagelijks leven is het goed voelbaar. Denk bijvoorbeeld aan de oplopende energieprijzen en de hoge brandstofprijzen aan de pomp. De centrale banken hebben inmiddels ook door dat de aanhoudende inflatie een bedreiging is voor de financiële stabiliteit.

Jarenlang hebben de centrale banken ingezet op een hogere inflatie. Het huidige economische model is immers gebaseerd op steeds hogere schulden aangaan en binnen een dergelijk model is het van cruciaal belang dat er sprake is van inflatie. Door inflatie wordt een euro in de toekomst immers minder waard en dat betekent goed nieuws voor degenen die schulden hebben. Toch kan de inflatie ook te ver doorslaan en op dat moment vormt het juist een bedreiging voor de economische stabiliteit.

Onderschatten centrale banken het gevaar van inflatie?

De Amerikaanse centrale bank heeft tijdens de afgelopen maanden een grootschalig onderzoek gehouden bij onder andere beleggingsfondsen en brokers, om erachter te komen wat zij als de grootste bedreiging zien voor de komende 12 tot 18 maanden. Op de bovenstaande staafgrafiek, afkomstig van The Financial Times, is te zien dat de ondervraagden het meeste vrezen voor aanhoudende inflatie en verkrapping van het monetaire beleid. Dit kan volgens hen leiden tot grote financiële instabiliteit indien de Fed het te ver laat oplopen.

Ondanks het feit dat de coronabesmettingen weer in de lift zitten, maken beleggers zich dus met name zorgen om het inflatiespook en de wijze waarop de centrale banken hierop reageren. Dit gevaar mag dus zeker niet onderschat worden en het lijkt raadzaam te zijn om de portefeuille te beschermen tegen financiële instabiliteit.

GOUD: Het Beste Alternatief!

Zelfs ervaren beleggers kunnen vandaag door het bos de bomen niet meer zien. Er zijn de valutaoorlogen, negatieve rentevoeten, politieke instabiliteit, … Daarom hebben wij de ULTIEME Goudgids samen gesteld. Download hier GRATIS >>