Full_colour_stickers_BHV___EHBO_Stickers_340_340_q_aardgas

De spanningen op de aardgasmarkt worden steeds groter en dat aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. In Europa is Rusland natuurlijk de grote stoorzender of zou dat toch alleszins kunnen worden. Als de Russen aan de gaskraan beginnen te morrelen kunnen hier nog rare zaken gebeuren. De landen die sterk afhankelijk zijn van Russisch aardgas zullen nieuwe toeleveranciers moeten gaan zoeken. En die zoektocht kan uiteindelijk alleen maar tot gevolg hebben dat de prijzen voor aardgas zullen stijgen. De zomer staat weliswaar voor de deur, maar vanaf de herfst kan het opnieuw spannend worden want zoals iedereen weet dat het gedrag van de Russen onvoorspelbaar is.

Aardgasprijzen stijgen door het winterse weer

Op de Amerikaanse markt spelen hele andere factoren een rol. Paul Forward, managing director bij Stifel Financial, kan alleen maar vaststellen dat de aardgasprijzen in de U.S. een stijgende trend vertonen. De strenge winter heeft de Amerikanen wakker geschud, want de opwarming van de aarde heeft als gevolg dat winters van dergelijk kaliber nu wel vaker kunnen voorkomen. Zelfs de stijgende productie van schaalolie en –gas heeft de trend op de markt voor aardgas niet kunnen doen omslaan. Een factor die vaak over het hoofd wordt gezien is dat het aantrekken van de internationale economie tot gevolg heeft dat er steeds meer aardgas wordt geconsumeerd. Grote schokken op de markt blijven mogelijk. Want al geruime tijd doet het gerucht de ronde dat China met Rusland zou onderhandelen over een belangrijk contract over de afname van aardgas. Een contract waarmee de Chinezen de eigen energievoorziening zouden veilig stellen. Wanneer dit gerucht klopt zou dit de situatie op de markt voor aardgas er helemaal anders kunnen doen uitzien. Het ziet er dus niet naar uit dat de prijzen voor aardgas op korte of zelfs middellange termijn opnieuw zullen dalen. Integendeel zelfs, verdere prijsstijgingen zijn mogelijk. En die kunnen uiteindelijk andere energiebronnen als olie, steenkool en zelfs kernenergie opnieuw tot valabele alternatieven bombarderen. Bescherm uw portefeuille – Download de GOUDGIDS