financialelites

De wereld is er zich nog niet van bewust maar in alle stilte worden de bail ins voorbereid. Daarmee doelen we uiteraard op het beslag leggen van het geld van de depositohouders bij de banken om de krater geslagen door de financiële crisis te dempen. Wanneer en hoe het allemaal zal gebeuren is vooralsnog onduidelijk. Maar de waarschuwingen over de inbeslagname weerklinken inmiddels steeds duidelijker. Want inmiddels is ook duidelijk geworden dat de gemaakte schulden nooit afbetaald kunnen worden. De U.S. heeft een schuld van ruim 17,000 miljard dollar opgebouwd en een dergelijk bedrag kan nooit terugbetaald worden op basis van alleen maar economische groei. Op een bepaald moment zullen de Amerikanen onmogelijk hun rekeningen nog betaald krijgen omdat niemand hen nog krediet wil geven. Dan zullen er andere mogelijkheden afgetast worden waaronder de inbreng van de particulieren om komaf te maken met de schulden uit het verleden.

Bail ins worden stilletjes voorbereid

Hetzelfde probleem stelt zich in andere delen van de wereld. Wie zal Japan nog geld willen toevertrouwen wanneer blijkt dat de economie niet uit de startblokken raakt op een moment dat de schuldenberg is opgelopen tot 200 procent van het Gross Domestic Product (GDP)? Geen zinnig mens zal daar toe bereid zijn. In Europa lijkt de crisis achter de rug, maar schijn bedriegt. De tijdbom voor landen als Frankrijk blijft ongenadig tikken en vroeg of laat zal het moment aanbreken dat de Fransen op hun beurt hun rekeningen niet meer betaald krijgen. In dat geval zal Europa op zijn kop komen te staan. De Fransen en alle andere Europeanen zullen mee kunnen opdraaien voor de rekening. In alle stilte worden de bail ins voorbereid, het is een kwestie van de bezitters van een bankrekening niet te sterk te verontrusten in afwachting dat dag X is aangebroken. Niemand lijkt zich echt bewust te zijn van de gevaren, de alarmsignalen zullen beginnen te flikkeren als het al te laat is. Bescherm altijd een deel van uw vermogen – Download de GOUDGIDS