Het laatste rapport van de Federal Reserve toont aan dat de Amerikaanse consument de crisis aan het verteren is. De totale uitstaande schuld daalde met $ 74 miljard of 0,7 %. De daling was vooral te wijten aan een daling van de hypothecaire schuld van $ 120 miljard. Echter, de studentenleningen, autoleningen en credit card balansen stegen fors. Dit toont aan dat de consument weer vertrouwen krijgt om te consumeren. Ze zijn weer bereid om producten te kopen die vroeger werden uitgesteld. Ook het aantal nieuwe gedwongen verkopen van huizen vertraagde met 5,5 % waarmee de dalende trend verder wordt gezet. Steeds meer mensen zijn in staat hun lening af te betalen waardoor er nog geld over blijft voor consumptie. Achterstallige vorderingen verbeterde ook lichtjes op het einde van het 3e kwartaal, 8,9% van de uitstaande schuld was in een of andere vorm van achterstal. Dit is een daling van 0,1 %. Opvallend is dat de achterstallen langer dan 90 dagen fors werden afgebouwd. Het is duidelijk: de Amerikanen beginnen zich te gedragen zoals voor de crisis. Het is nu maar te hopen voor het herstel van de Amerikaanse economie dat de fiscal cliff geen roet in het eten gooit. In ieder geval zijn stuk voor stuk sterke signalen dat de omloopsnelheid van het geld kan gaan stijgen, waar mening centrale bankier, met op kop de Fed, op zit te wachten…