De vooruitzichten voor de Amerikaanse dollar zien er niet al te best uit. Morgan Stanley verwacht dat de munt de komende jaren zal verzwakken. Het stilvallen van het rentebeleid van de Federal Reserve zal er iets mee te maken hebben, maar vooral een groeivertraging van de Amerikaanse economie.

Het één heeft met het ander te maken. Als de Amerikaanse economie gaat vertragen, dan zal de Federal Reserve zich geneigd voelen om het rentebeleid in te tomen en het aantal verhogingen in te perken. Men verwacht namelijk dat de Amerikaanse centrale bank in 2019 een ‘pauze’ zal inlassen.

Er is echter nog een andere belangrijke factor die een grote invloed zal hebben op de waarde van de Amerikaanse dollar. Er wordt verwacht dat grote economieën, zoals bv. Europa, Japan en China, minder zullen gaan investeren in de globale financiële markten. Met andere woorden, de dollar gaat minder gebruikt worden en zal dus minder aantrekkelijk worden voor investeerders.

Dat is belangrijk omdat de USA tekorten op het gebied van de begroting heeft, dus het land heeft kopers nodig voor de obligaties die het verkoopt. Er ontstaat een begrotingstekort wanneer de totale uitgaven van een overheid groter zijn dan de inkomsten die het binnenhaalt.

When you create debt, you need to find somebody to buy it. And that means you need to look into the global availability of capital and … global availability of capital is in sharp decline.

Andere rendementen

Hogere obligatierendementen, mede als gevolg van de renteverhogingen van de Federal Reserve, en de verbeterde economische groei in de USA hebben dit jaar beleggers ertoe aangespoord geld te verplaatsen naar ‘s werelds grootste economie. Dat leidde op zijn beurt tot een toegenomen vraag naar de Amerikaanse dollar, die de valuta voor het grootste deel van 2018 heeft versterkt.

De greenback is dit jaar sterker geworden door de grote instroom van buitenlands kapitaal, maar wanneer beleggers elders betere rendementen vinden, bestaat het risico dat ze hun geld uit de Amerikaanse economie halen en hun dollars van de hand doen. Dat is vooral waar nu sommige opkomende markten betere rendementen beginnen te bieden ten opzichte van de VS.

Bronnen: CNBC

Foto: Pexels