Economy De Amerikaanse economie kan volgend jaar een tandje bijzetten. Er zijn voldoende zaken die op een lichte tempoversnelling wijzen en dat is goed nieuws. Een aantal factoren versterken de hoop dat de Amerikaanse economie volgend jaar nog sterker zal worden. De recente macrocijfers geven in dat verband al een goede indicatie. Vooral een gunstiger dan verwacht banenrapport rechtvaardigt een zeker vertrouwen in die economie. Komend jaar kan vanwege een aantal redenen beter worden dan 2013. In de eerste plaats is er de verwachting dat het herstel van de vastgoedmarkt zich voort zal zetten. Kenners van deze markt hebben er alleszins geen hard hoofd in dat de indicatoren nog kunnen verbeteren. De gezinsbudgetten wijzen eveneens in de richting van een sterkere economie, want die zullen volgend jaar gezonder zijn dan ze dit jaar waren. De schulden worden in versneld tempo afgebouwd. De Household Debt Service Ratio is dicht bij het laagste niveau voor de afgelopen 30 jaar.

Amerikaanse economie: broekriem gaatje losser

De broeksriem zal niet zo strak meer worden aangesnoerd: zowel individuele staten als de federale overheid zullen minder gaan bezuinigen. Er is natuurlijk het probleem van de shutdown dat opnieuw zal opduiken, maar behoudens onvoorziene omstandigheden mag dat geen onoverkomelijk bezwaar vormen. Tenslotte spreekt ook de demografische evolutie in het voordeel van de VS. De babyboomers gaan weliswaar met pensioen, maar voor hun vervanging staat het groeiend continent emigranten uit vooral Zuid-Amerika garant. Een lichte groeiversnelling van de Amerikaanse economie is zodoende haalbaar. Het Slim Beleggen GROEIMARKTEN Rapport identificeert tijdig grote kansen voor actieve beleggers op zoek naar rendement