Amerikaans energiesector De Amerikaanse energiesector maakt een ware revolutie door dankzij de aanwezigheid van immense voorraden schalie olie en gas. Beleggers met een neus voor buitenkansjes opgelet! Er wordt nog altijd druk gepalaverd over de toekomst van de Amerikaanse schalie oliesector. Sommige waarnemers twijfelen nog steeds aan de houdbaarheid van deze onconventionele energiebron. Momenteel worden de gemakkelijkst winbare lagen ontgonnen, maar de ontginning van de moeilijkere lagen kan veel duurder worden dan tot dusver aangenomen. Ook de factor milieu speelt een belangrijke rol in het verhaal. Volgens milieuactivisten veroorzaakt de exploitatie van schaalolie aardschokken. Het doen en laten van de oliebedrijven wordt dan ook op de voet gevolgd door de grote milieuorganisaties. De minste fout zal meteen afgestraft worden.

Optimisme overheerst in de Amerikaanse energiesector

Maar over het algemeen overheerst toch het optimisme, schalie olie kan de Amerikanen aan een nieuwe economische toekomst helpen. Dat is alleszins de mening van Rahm Manuel, de burgemeester van Chicago, die op CNBC de loftrompet kwam steken over de ontginning van schalie olie (en gas) middels fracking. fracking De boom in de Amerikaanse energiesector kan volgens de burgemeester dezelfde afmetingen aannemen als internet destijds. Niemand had destijds ook maar durven te vermoeden dat internet de wereld op zo’n ingrijpende manier zou kunnen veranderen. Schalie olie zou zomaar eens hetzelfde effect kunnen hebben. Manuel, de vroegere Obama White House chief of staff sprak in een ‘Squawk Box‘ interview zelfs de hoop uit dat goedkope energie een heuse revolutie kan veroorzaken over het gehele grondgebied van de VS. Hij spreekt in dat verband zelfs van een hergeboorte van de verwerkende industrie. Wanneer de Amerikanen onafhankelijk worden van de invoer van energie, kan dit de bedrijven opnieuw concurrerender maken versus het buitenland. Meer en meer bedrijven zullen hun productie die nu in China gebeurt opnieuw naar het thuisland verhuizen en dat kan de Amerikaanse economie een stevige duw in de rug geven. Heel wat sectoren kunnen namelijk rechtstreeks profiteren van de goedkopere energie, met fors lagere productiekosten tot gevolg. Profiteer ook van de enorme boom in de Amerikaanse energiesector. Hoe, dat leest u in ons GRONDSTOFFEN Rapport