De maatregelen die de overheden hebben genomen om het coronacrisis in de kiem te smoren, weten te zorgen voor een diepe crisis. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) liet onlangs nog weten dat hoogstwaarschijnlijk de krimp groter zal zijn dan waar vandaag de dag rekening mee wordt gehouden. In de VS is de economische schade als gevolg van het coronavirus al goed zichtbaar.

Steeds meer overheden bouwen de strenge maatregelen af. Op deze manier proberen de overheden de economische motor weer aan de praat te krijgen. Het is echter nog maar de vraag of de versoepeling voldoende zal zijn. Een motor die immers op halve kracht draait, weet alsnog te zorgen voor enorme schade.

Krimpt de Amerikaanse economie dit jaar met 6%?

Uit onderzoek van Nordea Markets and Macrobond blijkt dat het sentiment binnen de Amerikaanse kleinhandel zwaar pessimistisch is. De gemiddelde ondernemer houdt rekening met een omzetdaling van 40%. Zelfs tijdens het dieptepunt van de financiële crisis waren de Amerikaanse ondernemers niet zo pessimistisch gestemd.

Op de grafiek is te zien dat er normaliter een sterke correlatie is tussen de groei van het Amerikaanse bruto binnenlands product en de verwachtingen onder de Amerikaanse kleinhandel. Mocht dat verband in de nabije toekomst ook standhouden, dan voorspelt dat slecht nieuws voor de groei van de Amerikaanse economie. In dat geval zou er immers zelfs sprake kunnen zijn van een economische krimp met 6%.

Spotgoedkoop groeibedrijf … nu nog onder 10 dollar

Een vergeten technologiebedrijf met opwaarts potentieel van bijna 100%.

GRATIS TIP: Het goedkoopste aandeel onder 10 dollar