Schuldenberg Black Friday was niet alleen de dag dat het seizoen van de eindejaarsverkopen in de Verenigde Staten op gang werd geschoten, die dag werd ook voor het eerst de kaap van 18.000 miljard dollar doorbroken wat de Amerikaanse overheidsschulden betreft. Op één enkele dag kwam er een bedrag van 32 miljard dollar aan schulden bij. Uitgedrukt in procenten van het BBP bedraagt de Amerikaanse overheidsschuld nu 103% en het einde lijkt nog niet in zicht te zijn. Alleszins wordt er in het openbaar nog niet gesproken over het afbouwen van de schulden. Onder president Obama zijn de overheidsschulden met 70% gestegen, waarbij natuurlijk rekening moet gehouden worden met de grote crisis van 2008-. De rendementen op obligaties blijven maar dalen, waarbij in sommige gevallen stilaan het nulpunt in zicht komt. De ex-president van de Amerikaanse centrale bank Ben Bernanke verklaarde onlangs te verwachten dat de rente naar zijn mening nog heel lang zo laag zal blijven.

Amerikaanse schuldenberg kan serieus probleem worden als de rente begint te stijgen

Binnen de FED heeft nu ook gouverneur Bill Dudley gewaarschuwd dat voorlopig niet gerekend moet worden op een forse stijging van de rente. De rente op langere termijn zal waarschijnlijk lager blijven dan de historische norm om de eenvoudige reden dat het evenwichtspunt voor de rente lager is komen te liggen. Dat betekent dat wanneer de FED de rente zal beginnen op te trekken het plafond lager zal komen te liggen dan bij vorige rentecycli het geval was. Spaarders en investeerders zullen dus inderdaad moeten leren leven met het gegeven dat de rente nog lang laag kan blijven. Dat betekent dat de Amerikaanse overheid er alles aan zal doen om die rente inderdaad laag te houden. Een rentestijging zou de schuldenlast aanzienlijk verzwaren, Washington zou in dat geval inderdaad veel meer intresten op de uitstaande schulden moeten betalen. Het lijkt slechts een kwestie van tijd te worden alvorens de kaap van 20.000 dollar gerond kan worden. Wat te doen wanneer het schuldenprobleem uit de hand loopt? Klik hier om te vernemen welke voorzorgsmaatregelen u moet treffen