bail ins

Bail-ins, er is in de afgelopen maanden heel wat te doen rond geweest. Of we het nu graag horen of niet, er wordt volop gewerkt aan een oplossing om weer in het reine te komen met ons financieel systeem. Want dat daar iets grondig fout is gelopen staat als een paal boven water. We verzuipen namelijk in de schulden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en dus zal er naar de grote middelen gegrepen worden om orde op zaken te stellen. Reuters maakte bekend dat de Europese Commissie werkt aan een wet die het mogelijk maakt om de deposito’s van de klanten van de banken aan te wenden om de problemen op te lossen. Volgens de Europese politici moet het mogelijk zijn om de spaartegoeden en de pensioenfondsen van de Europeanen aan te wenden voor het zoeken naar een oplossing op lange termijn voor de problemen waar we mee geconfronteerd worden. En het probleem dat met kop en schouders boven alles uitsteekt is dat van de schulden.

In Spanje zijn de Bail-ins al begonnen

Dus wordt er gegrepen naar het wapen van de bail-ins wanneer er opnieuw iets zou fout lopen binnen de Eurozone. Veel mensen zullen het waarschijnlijk niet geloven maar die bail-ins, inclusief kapitaalcontroles en confiscatie van de bankendeposito’s zijn al een bittere realiteit geworden. De bail-ins zijn al begonnen, zij het op een verdoken en stille manier. Kijk maar naar Spanje waar een beperkte aanslag op de spaartegoeden werd gedaan om de financiële problemen bij de autonome deelgebieden. Daartoe werd 0.03 procent van alle deposito’s op de banken aangeslagen. Een percentage dat peanuts lijkt. Dat is het natuurlijk ook want de maatregel zal maar 400 miljoen euro opbrengen. Maar daarmee is een precedent geschapen dat in de toekomst navolging kan en zal krijgen. Er is een poort geopend die onmogelijk nog gesloten kan worden. In de toekomst zullen we moeten leren leven met het idee dat bail-ins een realistische mogelijkheid zijn geworden.

>> Uw spaargeld is in gevaar – Bescherm uw vermogen snel <<