bank machines.preview De EU ministers van financiën zijn het in Brussel uiteindelijk eens geworden over de vorming van een bankenunie. Dat zou de belastingbetaler moeten ontzien in geval een bank in de problemen komt. De bankenunie moet voor een ontkoppeling zorgen tussen landen en banken. Tot nu toe was het zo dat als een bank in de problemen komt, het land waar de bank zijn hoofdzetel heeft daarvoor opdraait. Oftewel: belastinggeld moet dan worden gebruikt om een bank in moeilijkheden overeind te houden, wat uiteraard negatief doorwerkt in de begroting. Ongewenst volgens de EU, en dus komt er een bankenunie met een Europese autoriteit die bij een in moeilijkheden verkerende bank ingrijpt.

Bankenunie: vergaande implicaties

Per 2016 zullen in eerste instantie ‘beleggers’ en ‘grote spaarders’ opdraaien voor verliezen als een bank in zware moeilijkheden komt. Mocht dat niet toereikend zijn, dan wordt er geld onttrokken aan nationale stroppenpotjes die gevuld zijn door de banken zelf. En ook komt er op lange termijn een Europese stroppenpot, ook te vullen door de banken, waar in totaal over tien jaar €55 mrd in moet zitten. Complexe materie en zoals altijd is het uitkijken geblazen wat de afspraken nu exact behelzen: dit zijn de geschetste hoofdlijnen van de gewenste bankenunie, maar ‘the devil is in the details.’ Die details hebben wij vooralsnog niet onder ogen gekregen, dus we houden ons kruit nog even droog. Op papier klinkt het akkoord over de bankenunie best redelijk, maar de ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat het plaatje wat op hoofdlijnen richting de media gaat, vaak sterk afwijkt van hetgeen daadwerkelijk is afgesproken. Wij komen hier in een later stadium dan ook nog (uitgebreid) op terug. Op zoek naar een geheel ander soort bank? Wat dacht u van een GOUDBANK