Een zicht op de bedrijfswereldEen klacht die regelmatig terugkeert, is dat banken weigerachtig staan om kredieten toe te staan aan bedrijven, waardoor het economisch herstel in de eurozone wordt afgeremd. De banken kaatsen de bal echter terug en stellen onomwonden dat de vraag naar kredieten laag is. Er is met andere woorden weinig of geen vraag naar kredieten. Natuurlijk willen de overheden ons een zo optimistisch mogelijk scenario voorschotelen. Om de haverklap krijgen we te horen dat de crisis in de eurozone grotendeels achter de rug is en dat er weldra opnieuw een economisch betere periode voor de deur staat. Maar deze vaststelling wordt echter niet bevestigd door de bedrijven die met een heel andere vaststelling uitpakken. De eurocrisis is verre van gedaan, zo luidt de boodschap daar.

Bedrijfswereld en beurs zijn duidelijk met elkaar verbonden

De bedrijven krijgen namelijk steeds meer facturen niet betaald en dit ondanks herhaaldelijk aandringen. Maar daardoor valt de ruimte weg voor nieuwe investeringen en nieuwe aanwervingen. We krijgen dus het vreemde fenomeen dat de rente in landen als Griekenland, Portugal en Spanje alsmaar verder daalt op basis van een verwachte economische opleving, terwijl de bedrijfswereld het financieel steeds moeilijker dreigt te krijgen. Het spreekt voor zich dat deze situatie bezwaarlijk gunstig kan genoemd worden, ook niet voor de Europese beurzen. Bedrijfswereld en beurs zijn duidelijk met elkaar verbonden, laat daar geen twijfels over bestaan. Uit een rondvraag van credit management groep Intrum Justitia blijkt overigens dat 75% van de bedrijven niets merkt van de economische opleving in de eurozone. Deze vaststelling staat lijnrecht tegenover de juichkreten die we regelmatig te horen krijgen over de economische opleving die is ingezet. Maar liefst drie op de vier bedrijven voelt echter niets van die opleving, waarbij vooral de kleine en middelgrote bedrijven alle redenen hebben om aan de klaagmuur blijven staan. Het is inderdaad moeilijk voor die kleinere bedrijven om nog kredieten vast te krijgen bij de banken, de banken zijn op dat vlak heel voorzichtig geworden. Het kan natuurlijk zijn dat het herstel van de kredietverlening met enige vertraging zal plaatsvinden, maar sommige economen twijfelen aan een dergelijk scenario. Probleemkredieten kunnen ook in 2015 een sterke rem zetten op een mogelijk economisch herstel. Hoe de beurs benaderen in de huidige economische omgeving? De Beursbijbel vertelt er u alles over