aandelen_inkoop_header Warren Buffet schreef het al in 1984 in het jaarverslag van zijn holding Berkshire Hathaway:

Door het inkopen van eigen aandelen, terwijl de marktwaarde flink onder de bedrijfswaarde ligt, laat het management duidelijk zien dat het zich toelegt op beslissingen die de aandeelhouder te goede komen. Dat in plaats van beslissingen die vooral de invloedssfeer van het management vergroten, maar niets doen voor aandeelhouders (of zelfs schaden).

Buffett voegt zelf de daad bij het woord. Zo koopt Berkshire alleen eigen aandelen in als die op of onder 1,2 keer boekwaarde noteren. Buffett’s maatstaf ligt iets boven boekwaarde, omdat veel van de waarde van Berkshire niet op de balans is terug te vinden. Overigens is Buffett flexibel: vóór 2012 lag zijn limiet nog op 1,1 keer boekwaarde. Maar is niet elk bedrijf is zo slim, zo schrijft Mitchell Fraser-Jones van Woodford Funds. Zo blijkt dat Amerikaanse bedrijven vooral eigen aandelen inkopen als ze hoog noteren. Op zich logisch, want als het goed gaat hebben bedrijven geld over. Maar dit is wel “het verkeerde moment en de verkeerde prijs” voor aandeelhouders, aldus Fraser-Jones.

aandelen_inkoop_eigen

Erger nog, in de laatste jaren doen bedrijven het ook nog eens op de verkeerde manier. Vanwege de lage rente lenen bedrijven graag om vervolgens met het geld eigen aandelen in te kopen. Klinkt ook weer logisch, maar omdat de schuld stijgt nemen de risico’s voor aandeelhouders wel toe. Het antwoord op de vraag of eigen aandelen verstandig is, is dus: “Ja, mits…” Fraser-Jones zet een aantal eisen op een rijtje:

  • De in te kopen aandelen moeten onder de intrinsieke waarde noteren
  • Het bedrijf koopt de aandelen in met overtollige cash flow
  • De inkoop leidt niet tot extra balansrisico
  • De inkoop vindt plaats naast een progressief dividendbeleid
  • Het management handelt flexibel en pragmatisch, dat wil zeggen dat zij de inkoop naar eigen inzicht kunnen starten en stilzetten

https://www.youtube.com/watch?v=wJx2F-9Kirg Er zijn ook twee punten om voor uit te kijken:

  • Het is niet de bedoeling dat het management de inkoop gaat gebruiken om aan de bonusdoelstellingen te voldoen (denk aan winst-per-aandeel doelstellingen)
  • Management dient ervoor te waken dat bedrijfsinvesteringen niet gaan lijden onder de inkoop van eigen aandelen

<<< Download de gratis Beursbijbel: 10 Geboden voor iedere Belegger >>>